Seďa: 2 a 2 nejsou 4, na svém názoru trvám

Přestože lidé z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozbili na prach argument používaný poslancem Antonínem Seďou o “dostatečnosti” kvality vzduchu v kuřáckých restauracích, poslanec Seďa dál trvá na svém.

V reakci na mail, kde jsem ho informoval o detailech a výsledcích tohoto výzkumu a doporučil, že by tedy neměl tento reálnými daty vyvrácený argument používat, mi mezi jiným odpověděl následující:

“Na svém názoru trvám a budu jej veřejné sdělovat.”
Antonín Seďa, ČSSD

Místo podložení svého tvrzení konkrétními důkazy zdůvodňuje své stanovisko takzvanými “různými analýzami”. Pana poslance jsem požádal o dodání, kterými pracemi má svůj argument konkrétně podložen. Doposud mi neodpověděl.

Jednou jsem narazil podivína, který tvrdil, že výsledek matematické rovnice je jen věcí názoru. Antonín Seďa lpěním na tvrzeních, která byla vědecky úspěšně vyvrácena dělá něco velice podobného.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Seďa: 2 a 2 nejsou 4, na svém názoru trvám

  1. Pingback: Rok 2013 a JAB | JAB

Comments are closed.