Ovzduší v Evropě: EEA

Občas narážím na weby o kvalitě ovzduší v celé Evropě, často jsou ale dost nepřehledné a strohé. Dnes jsem narazil na web European Environment Agency, jehož sekce Data and maps mi udělala velikou radost.

Nachází se tam spousta zajímavých map, jako třeba srovnání koncentrací benzo(a)pyrenu, kde je vidět, že největší problémy s Benzo(a)pyrenem má Česká republika a hlavně Polsko, kde je situace opravdu extrémní.

Především ale jsou na webu k dispozici ve strojově zpracovatelném CSV formátu samotná výchozí data. Je jich dokonce tolik, že OpenOffice.org Calc zahlásil, že soubor obsahuje příliš záznamů a nelze je všechny zpracovat. Jelikož ale mám k dispozici profesionální nástroj CloverETL, mohu s daty provádět prakticky cokoliv, a tak se na tomto blogu v budoucnosti možná objeví některá zajímavá srovnání.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Ovzduší v Evropě: EEA

  1. newman says:

    > … CSV formátu samotná výchozí data. Je jich dokonce tolik, že
    > OpenOffice.org Calc zahlásil, že soubor obsahuje příliš záznamů a
    > nelze je všechny zpracovat.

    Myslím, že v jedné z novějších verzí LibreOffice to zvětšili.

Comments are closed.