Metylovické děti by samy potřebovaly ozdravný pobyt

Napsal jsem znovu Krajské hygienické stanici se sídlem v Ostravě ve věci dětských ozdravných pobytů v Metylovicích. Celkem už počtvrté. Ne že by mě to nějak zvlášť bavilo, ale každý druhý dotaz se vždy někam ztratil a odpověď jsem už dvakrát nedostal. Napočtvrté to vyšlo.

Dotaz jsem ale poslal i Ministerstvu životního prostředí, protože ochranu veřejného zdraví má v kompetenci i tato instituce. Vlastně bych tento článek mohl učinit velmi krátkým a ukončit ho hned tady, tím, co odpovědělo MŽP:

[O]bec Metylovice není v žádném případě vhodnou lokalitou pro pořádání ozdravných pobytů dětí. Naopak platí, že děti z této obce by se ozdravných pobytů měly zúčastnit.

Víc jednoznačná ta odpověď prostě ani být nemůže.

Dle ministerstva dochází k překročení počtu dní s nadlimitními koncentracemi a rovněž k překročení imisního limitu benzo[a]pyrenu. Metylovice se v seznamu míst s nevyhovující kvalitou ovzduší nacházejí zde na straně 5.

Tím bychom mohli skončit.

No ale co ta Krajská hygienická stanice v Ostravě? Zde zůstává totiž rozum stát a jejich odpovědím je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

minule celou situaci zlehčovali, a teď odpověděli tohle:

Benzo(a)pyren nelze brát jako jediný a rozhodující ukazatel pro hodnocení kvality ovzduší na území, a to s ohledem na nízkou četnost jeho monitorování (pouze 31 stanic v ČR, z toho jsou roční hodnoty překročeny na 21 stanicích). Mapy, na které odkazujete jsou výsledky modelování a jsou zatížené vysokou chybou.
Hodnocení kvality ovzduší přísluší ČHMÚ, hodnocení zdravotních rizik z ovzduší provádí Státní zdravotní ústav (viz. výsledky monitoringu).

Celkovou argumentaci KHS si shrňme. Nejdříve můj původní dotaz z minulého článku.

Argument: V Metylovicích dochází k překročení povoleného počtu dní s nadlimitními koncentracemi.
Reakce KHS: Průměrné koncentrace jemných prachových částic PM2.5 v Metylovicích splňují stanovený limit.
Překlad: Zřejmě nevadí, že je porušen jeden zákonný limit, protože jiný zákonný limit je dodržen.

Argument: V Metylovicích je pro ozdravné pobyty dětí nedostatečná kvalita ovzduší
Reakce KHS: Kvalita ovzduší a klimatické poměry mohou být doplňkovou funkcí
Překlad: Vy toho naděláte, však o ovzduší vlastně až tak nejde. Děcka zavřeme na ubytovně, patrně nebudeme vůbec větrat. To je panečku ozdravný pobyt!

A nyní nejnovější výměna názorů:

Argument: Dochází k překročení limitní koncentrace benzo[a]pyrenu
Reakce KHS: Hodnocení kvality ovzduší přísluší ČHMÚ. Výsledky jsou zatížené velkou chybou.
Překlad: Když na to přijde, tak budeme papežštější než papež – ČHMÚ neví co ve svých měřeních dělá, my to víme mnohem lépe, i když nám to nepřísluší hodnotit. Zdraví dětí vystavíme velikému riziku, protože existuje malá šance, že hodnocení ČHMÚ neodpovídá skutečnosti a limit není o 50 procent překročen, ale je nějakým zázrakem dodržen.

Nevím, co s tímhle dál. Neznám poměry na hygienické stanici a nevím, proč tento problém takto skandálně bagatelizují, čí zájmy hájí a proč. Ani nevím, zda je jejich počínání soudně napadnutelné, ale vůbec bych se nedivil, kdyby bylo. Zákonné limity jsou stanoveny jasně a v Metylovicích dodržovány nejsou, o tom prostě není sporu. Zákon o žádném zatížení chybou nehovoří, KHS nepřísluší riskovat zdraví dětí, protože si usmysleli, že možná nějaká čísla ČHMÚ jsou zkreslená. O zdravé ovzduší na ozdravných pobytech jde především, řeči o tom, že je jen doplňkovou funkcí, jsou naprostý nesmysl. KHS nepřísluší relativizovat tohle a ono. KHS má vzít dostupné informace z platných zákonů a od jiných institucí a v rámci své pravomoci institucionálně zasáhnout, bez přidávání nějakých osobních domněnek a vlastních interpretací.

Považuji reakci KHS za zcela skandální. Na druhou stranu ale přesně vystihuje přístup a mentalitu všech lokálních institucí, politiků a úplně všech dotčených. Nojo, máme tady toxické rakovinotvorné ovzduší a asi nám to fakt ničí zdraví. Ale zase z toho nedělejme takovou vědu prokrindapána. Však jsme to doteď nějak přežili, přežijeme to i dál. V Metylovicích je ovzduší o něco lepší, než v Karviné, to přece musí stačit. Ozdravné pobyty zdar – nazdar!

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.