Gemec prohrává, čisté ovzduší vyhrává

Dříve jsem zde psal o firmě Gemec Union a jejímu potenciálu výrazně zhoršit už tak špatné ovzduší na Ostravsku. Příznivci čistějšího ovzduší se mohou radovat – především díky Arnice a OPS a jejich námitkám vydal krajský úřad zamítavé stanovisko k záměru Gemecu.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.