A kolik lidí zabil ArcelorMittal?

Státní zdravotní ústav počítá a počítá kolik lidí zabil smog. Za posledních 7 let to prý mohlo být 34 tisíc lidí. Číslo jistě ohromné, ale kdo za to může? Sdělení je poněkud oslabeno faktem, že zabijákem byl vlastně anonym – blíže nespecifikovaný smog.

Méně anonymní takové statistiky mohou být v oblastech, kde o původcích znečištění ovzduší panuje nějaká konkretní představa. Takovou oblastí je například městský obvod Ostravy Radvanice a Bartovice. Vědecké studie se většinou rozcházejí v hodnocení toho co způsobuje znečištěné ovzduší v celé Ostravě, o Radvanicích a Bartovicích ale panuje většinou shoda – je to z významné části průmysl a konkrétně ArcelorMittal Ostrava.

Výpočet množství zemřelých v důsledku znečištěného ovzduší jsem zde již publikoval, úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti je veřejně známá informace, stejně tak počet obyvatel.

Úmrtnost: 1,04 procent z 6550 je 68,12. Roční průměr PM10: 49,5; odhad PM2.5 po vynásobení koeficientem 0,75: 37,125; toto -10 a vynásobeno 0,6 dává 16,275procentní podíl na úmrtnosti, tedy zhruba 11,1 úmrtí za rok 2012. Obdobně pro předchozí léta (pro jednoduchost považujeme počet obyvatel za konstantní).

Za období 2006 – 2012 se tak dá na vrub znečištěnému ovzduší přičíst v Radvanicích a Bartovicích 90 zemřelých.

Jakou část z toho má na svědomí ArcelorMittal Ostrava? Je to 0 %? Nebo 50 %? Nebo 80-90 %? Bude to logicky přibližně stejně velký podíl jako je podíl průmyslu na znečištění ovzduší v této oblasti. Některé studie vyčíslují podíl průmyslu až na 87 % dokonce v celé Ostravě.

V jakém jiném podnikání lze způsobovat desítky mrtvých každý rok a nemuset za to nést žádnou zodpovědnost?

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.