Odpověď na odpověď pana Horáka

Pan Ing. Horák zareagoval na můj článek Jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje prasata? Toto je má otevřená odpověď na jeho reakci. Neočekávejte žádné drama, práce pana Horáka si i přes vyznění původního článku veskrze vážím.

Pane Horáku,

děkuji Vám za vaši reakci. Předně bych rád uvedl, co jsem napsal na svém blogu už 10 dní před vaší reakcí: “Na druhou stranu chápu […] když mi vyčítají útočný tón vůči panu inženýru Horákovi. Při své kritice jsem vycházel pouze z jeho slajdů k veřejné diskuzi. Před nedávnem jsem shlédl i jeho vlastní komentář . Uznávám, že trocha osvěty o tom, jak správně topit, nemůže škodit. Stejně tak věřím, že pan Horák v této oblasti nevykládá nesmysly.”

Tedy, uznávám onu osvětu, kterou děláte. Video z diskuse jsem viděl ještě ten den, kdy ho Čisté nebe vyvěsilo na web. A ano, máte pravdu, onen problematický slajd jste ve své prezentaci přeskočil. Přesto, měl jste ho tam, a přeskočil jste ho hlavně kvůli tomu, že už jste byl dost tlačen časem, který jste předtím využil například na humorné vsuvky o tom, že ženy neumějí řídit, případně topit. Ale nechtěl bych s vámi vést při o jednom přeskočeném slajdu, či o vašem stylu pro humor.

V čem je problém? Problém je v tom, že spousta obyvatel Moravskoslezského kraje už nemá kvůli znečištěnému ovzduší obecně tak dobrou náladu, jako vy, a ani trpělivostí už také příliš neoplývá. Proto se nedivte, pokud vaše humorné narážky, poznámky na okraj a přeskočené slajdy nejsou přijaty s velkým nadšením. Protože co lidé, kteří se chtějí v celé situaci zorientovat, vidí?

Tuhle vidíme vás, jak tvrdíte, že číslům v oficiálních bilancích “trochu věříte, ale trochu říkáte, že to je úplně jinak”, aniž byste nakonec uvedl, jak by podle vás měly vypadat oficiální bilance. Jindy zase vidíme ředitele teplárenského sdružení, který v České televizi tvrdí, že v Praze je horší ovzduší, než v Ostravě – což je naprostý blud, a podobně jako vy má dotyčný v záloze grafy, které ignorují skutečnou situaci v Moravskoslezském kraji. Nebo jindy zase slyšíme primátora Ostravy tvrdit, že v Praze bylo minulý podzim nejhorší znečištění prachem, přičemž člověku dá práci jen pár minut si z dat ČHMÚ ověřit, že to je lež, že to bylo kde jinde, než v Ostravě.

Zároveň je celý Moravskoslezský kraj posetý billboardy s obrázkem dítěte s inhalátorem, a doprovodný text má obyvatele přesvědčit o tom, že za trápení toho dítěte můžou z velké části oni sami.

Takže, Vy sice neříkáte, že obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou prasata, ale co si o sobě mají obyvatelé tohoto kraje myslet, pokud jsou vystaveni všem těmto drobným manipulacím? Jak to, že v jiných částech republiky problém s čistotou ovzduší není tak markantně veliký? Jsou to všechno malé náznaky, které, když se sečtou, nutí člověka položit si právě onu otázku – Jsou obyvatelé MSK prasata?

Vy sám uvádíte 200 kilogramů prachu za rok pro jedno topeniště jako nejhorší možný případ – pokud se topí v nevhodných kamnech nevhodným palivem. Kampaň MŽP Dýcháme fajně (příp. Topime fajně) tvrdí, že toto množství prachu vyprodukuje zhruba každá domácnost (“podle kvality kotle”). Tedy zřejmě podle MŽP topíme špatně zhruba tak nějak všichni.

Chápu, že vás mrzí, když vytrhnu z kontextu váš jeden přeskočený slajd. Ale nemrzí vás ještě více, když ti, kteří platí váš výzkum, si z něj pak vezmou jedno číslo a vytrhnou ho z kontextu takovýmto způsobem?

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že jste jeden z mála, komu ještě jeho čísla a tvrzení vcelku věřím. Četl jsem již několik vašich článků, mezi jinými i “Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních” – ze kterého jsem tak trochu pochopil, co narážkami na oficiální bilance myslíte. Do budoucna přeji nám oběma méně narážek a více skutečné osvěty.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.