Spalovna vs. teplárna Karviná

V Karviné má vyrůst velká spalovna odpadů (třetí největší v republice). V souvislosti s tím je veřejnosti slibováno, že nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, jelikož bude omezen provoz současné teplárny Karviná.

Bylo by tedy dobré si pro budoucnost poznamenat, kolik zplodin vypouští současná teplárna Karviná do ovzduší. Zde jsou údaje (zdroj) za rok 2006:

Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Karviná
TZL: 30,4 t
SO2: 1467,1 t
NOx: 631,4 t
CO: 71,1 t
VOC: 0,7 t

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.