Přeběhlictví: Nová úroveň

Když přišla mediální vlna o založení strany TOP09, mlčel jsem. Když přišlo mediální tsunami minulý týden o sjezdu TOP09, mlčel jsem. Po tomhle ale už mlčet nelze.

Strana TOP09 se rozhodla povýšit institut tzv. “přeběhlictví” na novou, dosud nevídanou úroveň.

Poslankyně a poslanci jsou do Parlamentu ČR voleni v rámci nějaké strany, pod nějakým politickým programem. Svůj mandát získávají díky hlasům voliče, který jim dává svolení vykonávat daný program. Poslanecký slib sice obsahuje větu: “Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.” Stejně tak článek 26 říká, že “poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.”
Podle mého laického názoru ale tyto dvě formulace “přebíjí” článek 5: “Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran …”
A je otázkou, jak si tuto “volnou soutěž” představit.

Já si ji představuji tak, že poslanec slouží svému voliči, jako páka k tomu, jak po celou dobu svého mandátu vykonávat volební program, tj. nějakou smlouvu mezi voličem a poslancem (jeho stranou). Soutěž probíhá mezi politickými programy a stranami a probíhá u voleb.

Poslanci TOP09 přestali plnit program, se kterým byli zvoleni, a začali plnit program jiný, program TOP09. Ten obsahuje jasnou deklaraci toho, že se TOP09 bude snažit o přerozdělení peněz z velkých měst na malé obce. A to teď navrhují.

Poslanci TOP09 si soutěž vykládají jako hru o to, jak se do Poslanecké sněmovny dostat, a následně jak se zde udržet. Soutěž probíhá mezi poslanci navzájem, nikoliv mezi stranami a programy. Nejedná se o soutěž politických stran, ale o nekontrolovatelnou soutěž poslanců.
Ústava je pošlapávána, hlas voliče ztratil hodnotu, smlouva je jednostranně vypovězená.

Přeběhlíci “první úrovně” (Melčák, Pohanka), dodali vítěznému volebnímu programu “minimální bonus”. Přeběhlíci TOP09 dodávají bonus zcela jiných rozměrů svému vlastnímu, v žádných volbách nelegitimizovanému programu.

Jaké to může mít následky? Co třeba “maskovaní extrémisté”, nenápadně se propracovávající strukturami některých velkých stran až na poslanecké pozice, následně zakládající novou extremistickou stranu a pod jejím jménem navrhující např. rasové zákony.
Patrně šílená představa, jelikož inteligenční deficit takových lidí znemožňuje čehokoliv v životě dosáhnout (a místo ve vlastním selhání pak všechny problémy vidí v menšinách).
V principu je ale tohle velmi špinavá a odsouzeníhodná cesta, jak skrytě uzurpovat podíl na zákonodárné moci. V tomto konkrétním případě TOP09 dělá to, co možná má nějakou podporu v jejich (budoucích) voličích. Možná teď prosazuje něco, co se může jevit více či méně rozumně.

Ale nenechává mne klidným, kdo a jak by tuto zákeřnou cestu k moci mohl zneužít příště.

V těchto letech jsme skutečně republikou vztyčených prostředníčků (jedno z nejtrefnějších uměleckých vyjádření, co jsem kdy viděl). Poslanci TOP09 ukazují vztyčený prostředníček všem voličům, díky kterým se do Poslanecké sněmovny dostali.

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.

2 Responses to Přeběhlictví: Nová úroveň

  1. Silesian says:

    Tohleto kurvení systému má u nás tradici, však vzpomeňme na Unii svobody.

    Spíš mě udivuje, že jim to lidi ještě žerou. Nejdřív US, pak SZ, teď TOP. Dokud to bude fungovat a sypat peníze, tak to ty kurvy budou hold zkoušet dál.

  2. johnny says:

    V čem je srovnatelná situace kolem SZ?

Comments are closed.