Segregace

Na segregaci prvňáčků podle barvy pleti je kromě samotného “učebnicově” rasistického nápadu překvapujících několik dalších věcí.

 • Česká televize, stejně jako iDNES hovoří o Romských a “bílých” prvňáčcích bez uvozovek, bez zmínky, že by někoho třeba citovala. Za několik let zde tak prokazatelně kvůli sílícím rasistickým tendencím ve společnosti došlo k výraznému posunu: spojení “bílý člověk” se stalo naprosto běžně používaným ve sdělovacích prostředcích, rasistické “bílá rasa” se zřejmě stává běžným souslovím i pro neextremistickou většinovou společnost.
 • Celý nápad je exemplárním příkladem toho, jak většinová společnost už není schopná rozeznat či označit slovem rasismus skutečný existující rasismus. Toto opatření je rasistické. Zařadit dítě někam podle barvy pleti JE rasistické. Odepřít mu možnost studovat s ostatními dětmi JE rasistické.
 • Existuje mnoho studií, zabývajících se tím, že romské děti jsou v některých rodinách vychovávány trochu jinak, než děti většinové společnosti, a že některé faktory této výchovy je pak znevýhodňují v tom, jak je vedena výuka v prvních ročnících Základních škol.
  Někdo si to zjevně vyložil tak, že je třeba tyto děti oddělit. Pominu teď to, že tento způsob řešení problému je rasisticko-fanatický: “oddělíme rovnou všechny romské děti, nehledě na to, které z nich byly vychovávány nevětšinovým způsobem”.
  Zůstává zde pak ale otázka, zda je tento stav, kdy učitelé neumí plnohodnotně učit některé děti v prvních ročnících, normální.
  Já to chápu tak, že učitelé v prvních třídách základních škol neumějí pořádně odvádět svoji práci. Pokud neumí zajistit, že všechny děti, ať už pocházejí z jakéhokoliv prostředí, si z jejich výuky odnesou to samé, měli by uvažovat o rekvalifikaci, doškolení či doplnění si svých pedagogických znalostí a schopností.
  Česká většinově rasistická společnost by si už konečně měla uvědomit, že sen o tom, že romská minorita bude žít někde odděleně, se nikdy neuskuteční. Romové zde žijí už po několik generací a budou zde žít i nadále. Romské děti ve školách nejsou něčím novým a nečekaným, jak se nám média a rasisti snaží vsugerovat. Je to přirozený fakt.
 • Překvapivé je vyjádření ředitele školy, který o romských rodinách hovoří jako o “problému”: Když se sem blízko nastěhuje řada romských rodin, kam asi své ratolesti přihlásí? Ten problém tady je …
 • A nakonec překvapivý pro mě osobně je i ten samotný fakt, že je někdo schopen tak sebevědomě a otevřeně tvrdit, že chce děti rozdělit podle nějakých dispozic, ale přitom je chce rozdělit podle rasy, a přitom si neuvědomuje, že dělá něco jiného, než říká.

Přemýšlím, jak asi zamýšlejí Valmezáčtí radní dotáhnout svůj skvostný nápad do konce.

Co v případě, když maminka nebude chtít přiznat svůj etnický původ? Budou mít u přijímacích pohovorů připravenou barevnou paletu, podle které se bude rozřazovat podle barvy kůže? Co když rodina byla nedávno na dlouhé dovolené u moře?

Co na to vietnamští rodiče? Kam budou chtít patřit? Kam škola zařadí jejich děti? Do “bílé” třídy asi ne, do romské také ne…

Oddělené třídy jsou ve škole odděleně na mnoha místech – třeba šatny pro žáky. Bude nad první šatnou nápis “bílí” a nad druhou “romové”? Budou odděleně i umyvadla, jako tomu bylo kdysi v minulém století v USA, s nápisy WHITE a COLORED?

Bude na vysvědčeních prvního ročníku kromě položek Národnost (česká) a Státní občanství (ČR) i položka Rasa (bílá / Romská)?

This entry was posted in fanatismus. Bookmark the permalink.

1 Response to Segregace

 1. Honza says:

  S tou nekompetencí učitelů na základce to vidím takhle – kvalita odpovídá platu. A tím nechci urazit žádné dobré užitele, kteří to dělají jako charitu…

Comments are closed.