Masaryk bloguje

via DKBlog. Přednášky Jak pracovat T.G.Masaryka budou uveřejňovány na blogu Masaryk.Jak řekla DK: moderní formou se soudobým moderním čtenářům přiblíží zdánlivě nemoderní věci. A tak to má být. Díky, tgm.

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.