Výzkumy původu znečištění ovzduší na Ostravsku

V jednom z nejdůležitějších článků tohoto roku o znečištění ovzduší jsem zmiňoval důležité vědecké výkumy (tzv. zdroje 1. kategorie, tedy nejdůvěryhodnější), které by měly konečně odpovědět na základní otázku znečištěného ovzduší na Ostravsku. Tedy, kdo nejvíce znečišťuje ovzduší – průmysl, doprava, nebo lokální topeniště?

Tehdy jsem měl informace o dvou výzkumech tohoto typu, během léta se objevila informace o třetím.

Přijde mi absurdní situace, kdy deset let se žádný výzkum tohoto typu na Ostravsku neprovedl, a teď najednou mají být provedeny tři zároveň. Myslím, že to celé podtrhuje nekoncepčnost a chaotičnost všech snah znečištěné ovzduší na Ostravsku nějak systematicky změnit. K čemu jsou tři stejné výzkumy?

Zde shrnuji informace o všech třech:

Výzkum AV ČR, CENATOX

O tomto výzkumu jsem se původně dozvěděl v článku na serveru Česká pozice.

 • kdo: AV ČR
 • kontakt: Ing. Jan Topinka, DrSc.
 • finance: Grantová agentura České republiky v rámci Centra excellence z základním výzkumu v oblasti nanotoxikologie – CENATOX
 • jak: exaktní měření polutantů, zejména respirabilních aerosolů, jejich detailního velikostního i chemického složení – PAU, ale i např. cca 30 kovů
 • kdy: vzorky sbírány leden – únor 2012, první výsledky druhá polovina 2012 (?)
 • spolupráce s: University of California v Berkeley

Výzkum ČHMÚ

O tomto výzkumu jsem se původně dozvěděl na přednášce ČHMÚ v Praze “Vzduch a voda kolem nás”.

 • kdo: ČHMÚ
 • kontakt: RNDr. Jan Macoun, Ph.D.
 • finance: Operační program Životní prostředí
 • jak: výzkum původu znečištění ovzduší metodou Positive Matrix Factorization (+ elektronový mikroskop, …)
 • kdy: žádost o grant květen 2012, průběh 2013-2014
 • spolupráce s: U.S. Environmental Protection Agency’s

Výzkum VŠB

Informaci o tomto výzkumu přinesl náměstek Novák v rozhovoru pro Čisté nebe

 • kdo: VŠB-TU, Ostrava
 • kontakt: Mgr. Jiří Bílek
 • finance: Operační program Životní prostředí
 • jak: identifikace a kvantifikace emisní části poletavého prachu metodou Fingerprint
 • spolupráce s: ?
 • kdy: do 2015

Je možné, že druhý a třetí projekt jsou ve skutečnosti jeden a ten samý projekt? Rád bych o tom přinesl více informací, bohužel se mi jich více zatím nepodařilo zjistit.

Proč jsou takovéto výzkumy zásadní? Protože dokáží věrohodně říci, do jaké míry ovzduší znečišťuje průmysl, ba dokonce jaký přesně typ průmyslu, a do jaké míry například doprava nebo lokální topeniště (a jaké druhy lokálních topenišť – na jaká paliva).

Teprve když je toto známo, tak lze finanční prostředky na zlepšování stavu ovzduší investovat efektivně. Dokud nevíme, zda lokální topeniště mají nějaký zásadní vliv na kvalitu ovzduší, je marnotratné investovat peníze do jejich modernizace. Je smutné vidět, že se přesně toto v těchto letech v kraji děje.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění. Bookmark the permalink.