OKD se skupovat pozemky nedaří

V Karviné se najdou lidé, kteří věří bludům. Jedním z těchto bludů je, že obyvatelé Starého města hromadně prodávají své pozemky OKD. Většinou jde o informace typu “jedna paní povídala”, a “já mám známou, a ta říkala …” nebo “no nediv se, vždyť …”.

Tyto výmysly jsou směšné především proto, že si každý jejich nepravdivost může snadno ověřit sám na internetu v aplikaci Nahlížení do Katastru nemovitostí – v katastrálním území “Staré město u Karviné” si stačí nechat zobrazit na mapě parcely patřící na list vlastnictví (LV) číslo 468.

Přesně toto jsem provedl v dubnu tohoto roku, a teď znovu prakticky na začátku října, tedy téměř po půl roce. Podařilo se OKD za půl roku skoupit nějakou výraznou část pozemků ve Starém městě? Z následujících srovnání je snadno vidět, že vůbec ne: srovnání 1 a srovnání 2.

V číslech se OKD podařilo rozšířit dubnový počet vlastněných parcel o pouhou jednu třetinu!

Je zřejmé, že na počátku celého humbuku kolem prodeje pozemků se našlo několik lidí, kteří se rozhodli své domy OKD rychle prodat, aby tak vyřešili nějaký svůj aktuální problém. Teď to ale s prodejem půjde hůř a hůř, a pokud se nestane nic zásadního, neumím si představit, co by mohlo všechny zbývající obyvatele přesvědčit k prodeji. Mnozí z nich mají navíc na svých domech ceduli, která vysloveně říká, že svůj dům OKD neprodají.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.