Největší chyby a nedostatky JABu

Minule jsem avizoval, že bych rád provedl jistou reflexi a sebereflexi. Chtěl bych se s odstupem podívat na to, co by se dalo dělat jinak a lépe ke zlepšení stavu ovzduší na Ostravsku a Karvinsku.

Jako první krok se chci postavit kriticky sám k sobě, ke svým aktivitám a ke svému blogu. Co jsem mohl dělat jinak a lépe a co jsou moje největší chyby a nedostatky – alespoň z těch, kterých jsem si sám vědom?

Budu rád, když mi v komentářích napíšete další připomínky a kritiku toho, co jsem mohl dělat jinak a lépe.

V regionu již přes 10 let nežiji, a tak se ke mně spousta informací a souvislostí nedostane. Zároveň se nejsem schopen zapojit do společných aktivit tak dobře, jako bych mohl, kdybych tam žil.

Nevydělil jsem ze svého osobního blogu specializovaný blog o ovzduší. Blog by patrně působil lépe a uspořádaněji, kdyby byl jasně vymezený a neprezentoval se jako všeobecný osobní blog.

Jakožto laik se dopouštím v interpretacích vědeckých závěrů řady chyb a velkých zjednodušení. Minimálně jednou jsem byl kontaktován vědeckými pracovníky, kteří našli v mé interpretaci závažnou chybu.

Z jednotlivých mini-projektů Znečištění ovzduší a úmrtnost, Výzkum zdrojů znečištění, Vzduch pod lupou, Evropské mapy znečištění a Evropský šampionát ve znečištění ovzduší jsem nevytvořil jednotný web, kde bych tyto projekty spojil a propojil.

Nenavazoval jsem aktivně spolupráci s dalšími lidmi. Vždy jsem spíš čekal, až se někdo ozve a požádá o spolupráci mne.

Nespustil jsem projekt webového periodika o znečištění ovzduší. Zvlášť v době, kdy skončilo vydávání časopisu Ochrana ovzduší možná byla velká příležitost motivovat spoustu vědců a dalších lidí publikovat a vzájemně konfrontovat své studie a názory na znečištěné ovzduší a více tak rozpohybovat debatu.

Nepokusil jsem se založit blog na více viditelném místě (např. blogy na idnes.cz nebo aktualne.cz).

Nikdy jsem se nepokusil vytvořit a poslat článek do žádného z nových webových periodik jako je Deník Referendum nebo A2larm, kde by pravděpodobně o ostravském ovzduší rádi něco vydali.

Když závěry výzkumu AV ČR o původu znečištění ovzduší daly nejednoznačný výsledek, neinicioval jsem žádné pokračování debaty o tom, co tyto závěry znamenají pro budoucnost.

Nikdy jsem víc nezjišťoval, co si myslí mí čtenáři. Kromě jednoho izolovaného případu jsem nikdy jsem neuspořádal žádnou anketu nebo dotazníkový výzkum o tom, co si čtenáři blogu myslí o znečištění ovzduší nebo o tomto blogu.

Začal jsem publikovat obsah i na Facebooku, což trochu snížilo počet článků zde na blogu a celkově se tím zvýšila kvantita na úkor kvality. Vydávám na Facebooku spousty odkazů na články na jiných webech s velmi krátkými komentáři, často tyto odkazy na Facebooku uvidí jen velmi malé množství čtenářů. V minulosti jsem vždy takové odkazy shromáždil do jednoho shrnujícího článku, nyní většinou žádný takový shrnující článek nevydám.

A nakonec, i když se toto hodnocení může zdát absurdní, mělo by podle mne být uplatňováno na úplně všechny aktivity snažící se o zlepšení stavu ovzduší: Není možné určit či změřit, o kolik a zda vůbec tento blog přispěl ke zlepšení stavu ovzduší. Je velice pravděpodobné, že zatím nepřispěl ke zlepšení ovzduší vůbec. Neexistuje ani způsob, jak vyloučit, že nepřispěl ke zhoršení stavu ovzduší.

A co si myslíte vy, čtenáři? Co vám přijde jako největší chyba, nedostatek nebo nevyužitá příležitost JABu a mých aktivit kolem znečištění ovzduší?

This entry was posted in o JABu a o Johnnym, Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.