Mentální mor: vlastní neobjektivita

Pokud jde o kritické myšlení, nemohu nesdílet článek Mentální mor: vlastní neobjektivita. Výborně napsáno.

Komentář: Jde to trochu proti závěrům, které jsem četl dříve někde jinde, které hovořily o tom, že více vzdělaní lidé si o sobě myslí, že jsou více odolnější manipulacím, například reklamou, i když tomu tak vůbec není. Tedy zde se vzdělanější lidé (což ovšem nutně neznamená inteligentnější) naopak nadhodnocovali.

This entry was posted in Kritické myšlení. Bookmark the permalink.

1 Response to Mentální mor: vlastní neobjektivita

  1. newman says:

    Ze začátku to bylo docela dobré, i když úplně nesouhlasím se závěrem ohledně D-K efektu – že by se měl eliminovat. Knížka do psychologie od Kassina uvádí druhou stranu D-K efektu a to, že je tohle pozitivní (tj. ve ne-realistické) hodnocení sebe sama adaptivní a přináší výhody ve formě větší sebeúcty, ze které plyne např. (pozitivní) sebenaplňující předpověď (př. myslím, že udělám zkoušku z psychologie, což mě nabudí k tomu, abych ji opravdu udělal; + existuje značné množství důkazů, že pozitivní přístup k hodnocení vlastního zdravotního stavu nevyléčitelně nemocných statisticky významně prodlužuje jejich život). Kassin to shrnuje tak, že si můžeme “vybrat” mezi vysokou sebeúctou a společenskou oblíbeností.

    “Myšlenkový mor” přišel ale v posledních 4 odstavcích i na autora článku, jsou to asi povinné firemní vějičky: “Hledejte proto objektivní pravdu v co možná nejkvalitnějších zdrojích, jako jsou například vědecké výzkumy.” (atp.) Haha a já myslel, že věda se zakládá na falzifikovatelnosti a je tedy v důsledku neschopná přinést pravdu, která je z definice neměnná. Pravdu může poskytnout jenom náboženství, protože je nevyvratitelné (a nedokazatelné).

Comments are closed.