Lze těžit bez poklesů terénu?

Karviná by byla zcela jiné město, kdyby se černé uhlí dalo těžit tak, aby nezpůsobovalo poklesy a destruktivní změny na povrchu. Spousta Karviňáků tak často namítá, že by společnost měla těžit šetrnější metodou. OKD toto vždy odmítne, podobně jako to odmítl zpracovatel dokumentace záměru EIA:

přechod na jiný způsob dobývání a případná realizace zakládání vydobytých prostor je z hledisek technických i ekonomických nereálný.

Těžba bez poklesů je zde označena za “nereálnou” hned ze dvou různých důvodů.

Jak překvapivě pak zní následující slova výkonného ředitele OKD z nedávného rozhovoru.

Od května například zkoušíme novou metodu těžby, při níž nedochází k poklesům terénu. Abych byl přesný, jde o novou metodu těžby v Česku, ale ve světě se běžně používá, v Jižní Africe tak těží už nějakých 80 let a za tu dobu tam nedošlo k žádným poklesům.

Co bylo označeno za “nereálné” je najednou jinde “běžně používané” a reálně zkoušené.

Co si o tom myslet?

Tak je to s OKD vždy. Jelikož je těžební společnost soukromá, její plány se mění ze dne na den, stejně jako situace na globálním trhu s uhlím. Spoustu různých sdělení OKD jistě také vypouští jen pro to, aby nějak zapůsobila na věřitele a akcionáře.

V roce 2011 například OKD chtělo těžit hned pod třemi různými částmi Karviné, těžbu pod dvěma částmi město rovnou odmítlo. Jak to, že OKD v tu chvíli neprotestovalo, že tak významné omezení plánů způsobí nárůst nezaměstnanosti?

Vztah města a těžební společnosti z podstaty snad nikdy nemůže nabýt stabilní a kontrolovatelné podoby a osud Karviné bude nadále a nejspíš navždy spjat s aktuálním vývojem na trhu s černým uhlím.

Jak tento stav mohou Karviňáci dlouhodobě snášet? Politická reprezentace spolu s těžební společností dokázaly vše řečnicky postavit na hlavu. Přestože je OKD tím největším zdrojem nestability, nejistoty a nezaměstnanosti (propouští stovky zaměstnanců každý rok), oficiální příběh hovoří o tom, že to je právě OKD, které zajišťuje aspoň nějakou zaměstnanost, tedy alespoň nějakou dlouhodobou stabilitu a jistotu, základ, na kterém je třeba stavět. Proto když Karviňáci slyší o tom, že by už těžba měla skončit, vidí za tím v první řadě ztrátu stability a jistot – něčeho, co Karviná ve skutečnosti již dlouho nemá.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.