Kdo chce, práci si v Karviné najde?

Podle některých obyvatel Karviné prý špatná ekonomická situace oblasti a špatné vyhlídky města vůbec nepředstavují žádný problém hodný pozornosti. Dotyční totiž údajně zdroj obživy mají a mít budou i nadále. Celá situace se jich tedy netýká a téměř jim až vadí, že se tomu věnuje tolik zbytečné pozornosti.

Kdo chce, práci si v Karviné najde.
Mně se to netýká.
Ti, co si umí najít práci, nepociťují žádné problémy.

Jedni například tvrdí, že za prací je možné dojíždět do Ostravy. Jiní dokonce tvrdí, že pokud je sociální situace opravdu tak špatná, lze se uživit právě díky tomu – lze údajně například na dluh skoupit velice levné byty a pronajímat je těm, kdo v Karviné ještě bydlí.

Morální hledisko takových postojů nechť rozeberou jiní. V tomto článku bych rád demonstroval, že tyto postoje mají zásadní logické nedostatky a poukazují na chyby v přemýšlení a ekonomickém uvažování. Míru chápání lze zjišťovat například tak, že analyzujeme, nakolik je jedinec z dané situace schopen reálným způsobem předpovědět budoucnost. V tomto směru hlasatelé těchto názorů předvádějí, že ekonomické souvislosti nechápou.

Základní problém tkví v tom, že ekonomický úpadek Karviné se týká úplně všech. Lze si to ilustrovat na mnoha příkladech.

1. Prosperující Karvinská firma, která prodává své výrobky Karviňákům.
Mnozí zaměstnanci a majitelé karvinských firem by si mohli říkat, že jich se obecné zvyšování nezaměstnanosti nebo konkrétní propouštění horníků a úpadek těžby netýká, protože nejsou na těžební společnost ani její aktivity nijak navázáni. Ať už to s OKD a horníky dopadne jakkoliv, oni přece budou své výrobky nebo služby prodávat dál.

Tento argument je chybný. Zvýšení nezaměstnanosti totiž vždy automaticky znamená snížení kupní síly – protože lidé budou mít v průměru méně peněz, za které by si mohli nakupovat zboží. Firmě, která si myslela, že se jí ekonomická situace netýká, tak postupně začnou klesat tržby, což bude muset každá firma patrně nějak řešit – například třeba zrušením některých prodejen nebo propouštěním některých zaměstnanců.

2. Prosperující Karvinská firma, která prodává své výrobky lidem mimo Karvinou
Zdálo by se, že řešením předchozí situace je prodávat výrobky lidem mimo Karvinou. Pak se takové firmy nebude týkat snížení kupní síly, protože kupní síla mimo region zůstane v průměru zcela stejná. I tento argument má značné nedostatky.

Firmu v tomto případě ovlivní například odliv schopné pracovní síly. Někteří současní zaměstnanci si sice řeknou, že oni v této firmě práci budou mít vždy jistou, jiní si ale můžou říct, že nechtějí vystavovat své potomky riziku, že oni už by práci v tomto regionu nesehnali. Podobně vzdělaní lidé, kteří mají v jiných oblastech možnost si vybrat z více zajímavých nabídek práce za lepší finanční ohodnocení, se v takovém městě nebudou zdržovat. Začne tedy docházet k odlivu dvou skupin lidí – mladých, a pak také vzdělaných lidí (ne nutně se jedná o ty samé skupiny) tedy celkově jde o jev, který můžeme v Karviné jednoznačně již dlouho sledovat.

Firma tak zůstane se skupinou “skalních” zaměstnanců, zatímco konkurenční firmy mimo region jsou schopné přijímat nové talentované lidi, a získávají tak konkurenční výhodu – jsou schopné inovovat, vyrábět levněji, a postupně tak Karvinskou doposud životaschopnou firmu vytlačit z trhu. Ta tak bude muset omezovat výrobu a začít propouštět i ty “skalní” zaměstnance.

3. Dojíždění za prací jinam
Ani lidé, kteří doposud spokojeně dojížděli za prací jinam, nezůstanou situací nedotčení. Pokud stále bydlí v Karviné, tak v místě jejich bydliště začnou pociťovat důsledky ekonomického úpadku. Klesající ceny nemovitostí jsou jen jeden z průvodních jevů.

Další příznaky budou: zhoršená bezpečnost, která nutně se zhoršenou sociální situací vždy přichází. Obchody, které doposud byly v blízkosti bydliště, se začínají zavírat a je potřeba dojíždět i do nich, a tedy utrácet peníze navíc za dopravu. Město bude mít stále menší příjmy z daní, a tedy méně peněz k dispozici na údržbu parků a jiných veřejných míst, nebo i těch cest, po kterých by obyvatelé chtěli cestovat do obchodů nebo za prací.

Pokud pro dojíždění do práce dotyční využívají veřejnou dopravu, ta patrně bude reagovat na odliv obyvatel a tedy cestujících snížením intervalů spojů – a cestování za prací tak zabere kvůli čekání ještě více času. Kromě toho konkrétně v Moravskoslezském kraji bude stále stejně špatné nebo ještě horší znečištění ovzduší, protože těžký průmysl bude dostávat další a další výjimky ze zákonů limitujících vypouštění škodlivin, aby nemusel omezovat výrobu a propouštět, a domkaři budou topit stále více nekvalitními palivy, protože na kvalitní nebudou mít peníze.

4. Byznys s chudobou
V současnosti je běžný tzv. byznys s chudobou, kdy je lidem odkázaným na sociální a jiné dávky poskytováno ubytování v ubytovnách, kde je výše nájemného zcela odtržená od běžného tržního nájemného v dané oblasti. Toto je skutečně možný způsob obživy, jak dokazují mnozí, kteří se tímto druhem byznysu živí nejen v Karviné, ale po celé ČR. Bylo by ale naivní si myslet, že tento stav dlouho potrvá, že si toto plýtvání veřejnými prostředky nechá veřejnost líbit libovolně dlouho. Opět je to jen krátkodobé a krátkozraké řešení toho, jak se v Karviné uživit. Nájemné v těchto ubytovnách bude s vysokou pravděpodobností brzy upraveno tak, aby odpovídalo běžnému tržnímu nájemnému v dané oblasti. A nájemné a ceny nemovitostí právě z důvodů ekonomického úpadku oblasti již dlouhou dobu klesají.

Ekonomická situace má na život lidí obrovský vliv – mnohem větší, než si mnozí připouští. V jistém momentě ekonomické problémy mohou narůst tak, že zastíní jakékoliv jiné problémy. Vyřešení žádných jiných problémů nebude možné, protože bez předchozího vyřešení špatné ekonomické situace zkrátka nebude možné s dalšími menšími problémy nikterak pohnout.

Zhruba z těchto důvodů se v poslední době například věnuji problému znečištěného ovzduší v mnohem menší intenzitě než dříve – protože hranice tohoto problému jsou vymezovány právě ekonomickou situací a všechny přístupy nutně naráží právě na limity dané ekonomikou, nikoliv pouze látkami v ovzduší.

Zhoršená ekonomická a sociální situace oblasti se zkrátka negativně projeví na životě úplně všech obyvatel, bez ohledu na to, zda dotyční mají jistotu práce.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.