Jak se vede politický boj v Karviné

Nabízím svůj komentovaný sestřih toho nejlepšího z posledního zasedání zastupitelstva města Karviná.

Zaujal mne především již na plné obrátky běžící politický boj o podobu radnice po příštích volbách. Toto bylo patrné především ve dvou rovinách – ve vztahu města k důlní společnosti OKD a v tématu (ne)zaměstnanosti. Z jednání je patrné, že tato dvě témata chce současná rada udržet pevně v rukou, protože to budou nejspíš právě tato témata, která budou rozhodovat příští volby.

I. Nenechat se odbýt

Na začátek se pro ilustraci podívejme na další příklad toho, že občanské sdružení proti těžbě je opravdu schopné cílevědomě hájit zájmy obyvatel Starého města. Nejprve v čase 28:20 vznáší požadavek ke kompenzování externích nákladů způsobených soukromou společností OKD (více k tomu také viz předchozí článek):

V diskuzi pak uběhne spousta času, kdy provozní ředitel OKD hovoří o všem možném, ale na dotaz nereaguje. Občanské sdružení tak dotaz musí znovu zopakovat (42:00) a po neadekvátní reakci provozního ředitele OKD dotaz občanské sdružení zopakuje dokonce ještě potřetí! Teprve v čase 43:26 pak zástupce OKD poprvé připustí, že se začne tímto konkrétním požadavkem zabývat. Dotlačit OKD k této odpovědi tedy občanskému sdružení trvalo přes čtvrt hodiny, přesto vytrvalo. OKD pak tedy konečně deklarovalo, že snad do konce roku s problémem něco udělá. (Občané tedy budou muset ještě 9 dalších měsíců snášet zhoršenou bezpečnost v místě svého bydliště.)

II. Karvinské radě teče do bot

V minulém článku jsem kritizoval častou pasivní reakci karvinských radních ve stylu “s tím my nic jako obec dělat nemůžeme.” Město se doposud podobně pasivně chovalo i v situaci kolem těžby:

  • Od počátku tvrdí, že to, zda se bude těžit, nebo ne, závisí na firmách a obyvatelích v dané oblasti, zda se s těžební společností dohodnou. (Jak jsem rozebral v jiném článku, tato “volnost” vykupovat pozemky vyvíjí na obyvatele dotčené oblasti značný tlak.)
  • Město se doposud bránilo i tomu, aby vedlo s těžební společností nějaký dialog – vůbec první schůzi občanů se společností OKD v březnu 2012 organizovala sama společnost OKD a město se jí kromě zbrklého vystoupení tiskové mluvčí (ta navíc prý mluvila pouze sama za sebe) vůbec neúčastnilo. Na dosavadních zasedáních zastupitelstva primátor Karviné argumentoval, že se zástupci OKD bude mít smysl hovořit teprve až se situace v OKD stabilizuje.

Městu nyní zjevně došlo, že jim s tímto pasivním postojem začíná téct do bot. Proč si to myslím? Podívejme se na tento krátký úsek:

Primátor Karviné zde říká, že se město začne zabývat problémy ve Starém městě a přímo uvádí, že se díval na video ze schůze z minulého týdne, kterou pořádalo občanské sdružení. Je to zřejmý signál toho, že rada města si začíná uvědomovat, že zájmy lidí ve Starém městě hájí momentálně lépe občanské sdružení, a mohlo by se tak stát, že občané už nebudou mít potřebu do zastupitelstva znovu volit lidi, kteří už jejich zájmy nehájí, a zvolí příště někoho jiného.

Je politicky velmi promyšleným krokem sebrat kontrolu nad jednáními se společností OKD z rukou občanského sdružení – jak jsme se totiž mohli přesvědčit, občanské sdružení je schopné takovou akci vést velmi profesionálně a formulovat a obhájit si v něm jasně své postoje. Pokud toto téma přejde pod “patronaci” rady města, občané ztratí kontrolu nad tím, o čem a zda vůbec se se společností skutečně vyjednává, jaké podmínky jsou kladeny, jaké termíny na splnění čeho jsou stanovovány, atd.

Je tedy otázkou, zda tato vyjednávání budou probíhat za účasti občanů, nebo bez. Následující pozoruhodně podrážděná reakce primátora to příliš nevysvětlila:


Z úst primátora Karviné zaznělo například: “snažíte se z nás udělat hlupáky,” “vše si přetočíte ve své rétorice ve svůj prospěch,” “vy si říkejte a piště, co chcete,” “vy nám tady podsouváte spoustu dezinformací.” Není mi ze záznamu příliš jasné, zda to byla reakce na prosbu o účast občanského sdružení na jednáních s OKD, nebo zda šlo o reakci na předchozí dotaz, proč se 250 milionů korun v oblasti sportu investovalo pouze do nového fotbalového stadionu.

I kdyby občanské sdružení ale bylo k jednáním přizváno, jedná se, myslím, o jeho malou prohru. Mohlo nadále otevřené diskuze s těžební firmou pořádat samo, a mohlo z tohoto udělat opravdu otevřené politické předvolební téma. Diskuzí se mohly účastnit v rovném zastoupení všechny politické subjekty a mohly prezentovat, jak si představují budoucí koexistenci města a OKD. Občané by si z těchto diskuzí mohli sami udělat závěr o tom, komu v příštích volbách dát v tomto hlas.

Takto budou probíhat pouze velmi omezené debaty o partikulárních aktuálních problémech obyvatel Starého města, které se dlouhodobé koncepce koexistence těžební společnosti a města ani nedotknou. Ke všemu nebudou v řešení těchto konkrétních problémů tyto diskuze ani o moc efektivnější. Jsou to právě veřejné debaty, kde by byla OKD pod tlakem veřejnosti nucena demonstrativně řešit problémy obyvatel postižených těžbou, aby mohla bez obav přede všemi říkat “podívejte, my všechno řešíme zodpovědně a rychle.” Současní radní by museli navíc hájit svůj postoj OKD = zaměstnanost před veřejností, tedy například i před stovkami v tomto nebo minulém roce propuštěných zaměstnanců.

Zbývající možností je vést debaty s OKD dvě – jednu pod kontrolou rady města, o konkrétních problémech, a druhou veřejnou, v režii občanů a s účastí všech politických subjektů, o budoucnosti vztahu města s těžební společností.

Ještě k fotbalovému stadionu. Primátorova podrážděná reakce připomíná opět argumentaci probíranou výše – jde už zase o něco, co přesahuje pravomoc obce, a proto s tím nic nelze nic dělat – dotace je určená na danou věc, a tak s tím musíme žít. Skoro jako kdyby snad dotace ani nebyla radou města vítána. Na tomto místě je nutné se ptát, proč se městu podařilo vyjednat zrovna dotaci tuto, a ne nějakou jinou, smysluplnější.

III. Vize Karviná 2020? 2040?

Druhé velké předvolební téma je nezaměstnanost a plány na její řešení. Na zastupitelstvu vystoupil bývalý poslanec a bývalý zastupitel Karviné Jaroslav Krupka se svým projektem Vize Karviná 2020. Současný Primátor Karviné na to kontroval tím, že on již dříve představil svůj projekt Vize Karviná 2040, a že to tedy považuje za předvolební boj, který bude “muset strpět.”

Vůbec nejzajímavější i když zdánlivě neškodné šťouchnutí se ale odehrálo zde:

Primátor zde přímo vyzývá představitelku občanského sdružení, aby na příštím zastupitelstvu prezentovala, jak si představuje plán zlepšení zaměstnanosti v městě. Záměr této výzvy je podle mého názoru jasný. Karvinská rada si potřebuje zjistit, nakolik je i v této otázce občanské sdružení ohrožuje. Pokud by občanské sdružení bylo schopno demonstrovat, že umí držet těžební společnost na uzdě tím, že úspěšně hájí zájmy občanů, a ještě navíc má i lepší nebo alespoň ve volbách zvučnější řešení vysoké nezaměstnanosti, byl by to volební trhák, který by mohl silně ohrozit hegemonii současné rady města.

Je podle mého názoru zcela zásadní, jak občanské sdružení na tuto výzvu zareaguje. Mohlo by se dopustit dvou chyb: připustit možnost, že žádnou odpověď nemá. Pak bude moci současná rada města tvrdit, že sdružení by pouze chtělo ukončit těžbu a přivést všechny na dlažbu. Druhou chybou by bylo počínat si s vlastními nápady tak, že je rada města snadno přijme za vlastní a bude tvrdit, “ale to my přece děláme celou dobu.”

První krok musí spočívat v jednoznačném vymezení se proti současné politice rady města. Je potřeba poukázat na to, že je to právě OKD, které je sice největším zaměstnavatelem, ale zároveň je i největším zdrojem nezaměstnanosti – tyto pojmy jsou v protikladu jen zdánlivém. Je jen na šikovnosti řečníka tento zdánlivý paradox vždy znova odkrýt a vysvětlit, že velký zdroj zaměstnanosti může být zároveň i velkým zdrojem nezaměstnanosti.

O možných dalších krocích snad zase v příštích článcích.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.