Jak bys to řešil? Díl 2. Základní chyba v uvažování

V jednom z předchozích článků jsem shrnul, jaké různé pohledy existují na budoucnost Moravskoslezského kraje, který trpí vysokou nezaměstnaností, odsunem obyvatel a velkým zatížením životního prostředí, především silně znečištěným ovzduším. Tématům průmyslu, těžby a znečištění ovzduší se na tomto blogu věnuji již několik let, kdy většinou kritizuji postoje jiných. Usoudil jsem, že po takové době nastal čas přijít s postojem vlastním, navrhnout nějaké vlastní řešení, jak ven z této “šlamastyky.”

Stávající postoje ať už politiků, nebo i samotných obyvatel oblasti se dají ve skutečnosti shrnout velice jednoduše. Drtivá většina zúčastněných vidí problematiku oblasti jako souboj dvou hráčů:

  1. Průmysl, zaměstnanost, ekonomická prosperita
  2. Životní prostředí

Často veškeré debaty vypadají jako souboj přisypávačů na misky dvouramenných vah. Čím více akcentujeme životní prostředí, tím horší podmínky budou existovat pro průmysl, tím vyšší bude nezaměstnanost.

Tímto sporem končí většina debat: buď můžeme mít čisté životní prostředí, anebo fungující průmysl a tedy zaměstnanost. A jelikož platí cynické “čistého vzduchu se nenajíme”, navrch má většinou hráč číslo jedna – průmysl a zaměstnanost. A to jak politicky napravo, tak nalevo:

Na obrázku výše v podání ODS, zde v podání ČSSD.

Právě v tom, že přemýšlení o budoucnosti Moravskoslezského kraje většinou skončí právě na takovém mrtvém bodě, tak právě zde je potřeba hledat příčinu problémů.

Pokud se na jednu věc díváme ze stále stejného úhlu pohledu, budeme vždy vidět to samé. Je na čase se na problém přestat dívat jako na problém sporu mezi životním prostředím a nezaměstnaností.

Neplatí vztah “nezaměstnanost, nebo znečištěné ovzduší”. Chápat Moravskoslezský kraj tímto způsobem označuji za základní chybu v uvažování.

Neplatí vylučovací vztah “buď, a nebo”. Moravskoslezský kraj se vykazuje vztahem přesně opačným. Platí zde totiž vztah “nezaměstnanost a znečištěné ovzduší”.

Toto pozorování jistě není průlomové. Odpovídají tomu všechny známé statistiky, novinové články, rozhovory, debaty lidí, zkrátka základní každodenní zkušenost všech obyvatel tohoto kraje. Obyvatelé nežijí jedno volební období v nezaměstnanosti a druhé volební období ve znečištěném ovzduší. Obyvatelé žijí již desítky let v obojím – jak ve vysoké nezaměstnanosti, tak ve velice znečištěném ovzduší.

Na otázku “A co bys s tím dělal ty?” tak jako svou první odpověď říkám: “Přestal bych se na to dívat pohledem nezaměstnanost, nebo těžký průmysl, začal bych se na to dívat pohledem nezaměstnanost A těžký průmysl.”

Moravskoslezský kraj nutně potřebuje nové myšlení, a toto myšlení musí být založeno na reálné situaci. Současná situace se vyznačuje jak vysokou nezaměstnaností, tak vysoce znečištěným ovzduším. Tyto dva jevy nejsou protikladné, tyto dva jevy jsou v Moravskoslezském kraji v dokonalé symbióze. Logicky tedy nelze řešit jeden problém na úkor druhého – je potřeba řešit oba problémy zároveň.

V příštím díle této série článků se podíváme na to, proč je tento jiný pohled tak důležitý, a jaký jiný a lepší přístup k řešení problémů na základě něj hledat.

This entry was posted in Kritické myšlení, Prach a čistota ovzduší, Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.

3 Responses to Jak bys to řešil? Díl 2. Základní chyba v uvažování

  1. Pingback: Co s tím? Díl 3. Ani práce, ani vzduch | JAB

  2. Pingback: Mají chudí domkaři právo topit nekvalitně? | JAB

  3. Pingback: Jak je na tom Ostravské Eko? | JAB

Comments are closed.