Zavádějící zprávy o ovzduší v médiích

V posledních dvou dnech se v médiích objevila “zpráva” o vlivu znečištěného ovzduší na plodnost. Viz zde nebo zde. Zpráva se tváří, jako že nám přináší nějaké poslední žhavé výsledky, přitom tomu tak vůbec není. Navíc je zpráva značně zavádějící – tváří se, jako že nejhorší ovzduší je v Praze.

Jak tato zpráva nejspíš vznikla? V Brně se konala třídenní konference o působení toxických látek na lidský organismus a její program byl opravdu nabitý. Z nějakého důvodu se ale do zpráv dostala jenom velmi malá část, a to ještě část dávno známá a v médiích dříve probíraná. Vypadá to jako klasická česká mediální situace, kdy jeden zaměstnanec ČTK někam zajde, tam si něco zapíše, vytvoří z toho zprávu, a tu následně bez mrknutí oka doslova okopírují všechna ostatní zpravodajství.

Osobně bych neměl nic proti opakování těchto otřesných skutečností o stavu ovzduší a zdraví. Bohužel ale nejtragičtější je, že celá zpráva vyznívá, jako že pražští strážníci jsou v rámci České republiky největší chudáci, protože dýchají takové znečištění, až jsou z toho neplodní. Přitom už dávno se ví, že Ostravský úředník dýchá ve své kanceláři skoro čtyřikrát víc karcinogenního prachu než městský strážník na pražské ulici. (zdroj). Podobně strážníci v Karviné dýchají osmkrát horší vzduch, než strážníci v Praze (viz zde), přičemž v Karviné je velmi podobně znečištěné ovzduší, jako v Ostravě.

A co se týče spermií, a fragmentace DNA v nich (což znamená neplodnost), výmluvný je tento slajd z jedné z mnoha přednášek doktora Šráma (dodávám, že tyto přednášky doktor Šrám dělá už od roku 2010, někteří novináři ale tato fakta zdá se “objevili” až v polovině roku 2012):

koncentrace-bap-fragmentace-spermii.png

Při takto mizerné úrovni novinařiny jsou jen malé šance, že se podaří s ovzduším v Moravskoslezském kraji něco udělat, protože vždycky se najdou lidé, kteří si budou myslet, že ovzduší v Praze je ještě horší, “vždyť tuhle psali o těch strážnících, ne?”

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.