Průmyslové emise karcinogenů a mutagenů, 2010

Z Integrovaného registru znečištění jsem vytáhl data pro průmyslové emise polycyklických aromatických uhlovodíků, tedy látek, které jsou často karcinogenní a mutagenní a mezi něž patří často zmiňovaný a studovaný Benzo[a]pyren.

pau.png

Jak je vidět, přestože jsou Třinecké železárny v emisích mikroskopického prachu často “pozadu” za ArcelorMittal Ostrava, v emisích karcinogenů a mutagenů docela “vedou”.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.