Infiltrace Konečnou

Poslankyně Kateřina Konečná (KSČM) nemá mezi některými ekology příliš dobrou pověst. Ví se o ní, že ráda koná ve prospěch průmyslníků, kteří mají problémy s ekologií. Tato poslankyně, podobně jako ministr Heger, sebrala odvahu a vydala se přímo do své “jámy lvové” – na akci pořádanou ekology, na akci, kde vědci vysvětlovali vliv znečištění ovzduší na zdraví lidí a netajili se svým přesvědčením, že za znečištění a zdravotní potíže lidí mohou v současnosti právě podniky, v jejichž prospěch poslankyně Konečná tak ráda hlasuje.

V poslední době byla centrem mediální pozornosti novela zákona o ochraně ovzduší, kde Konečná lobovala za návrh svazu průmyslu a dopravy, aby byly podniky od všech poplatků za znečišťování ovzduší osvobozeny. Z jejích dřívějších aktivit lze jmenovat třeba nepřímou podporu omezení práva na informace o znečišťovatelích, nebo lobování za průmysl v případě evidence chemických látek.

Paní poslankyně na zmíněné akci v poklidu vyslechla veškerou argumentaci přítomných vědců – o tom, jak měřitelně zdraví dětí poškozují které škodliviny, jak moc, jak působí na spermie, na genetickou výbavu matek, jak se dětem špatně dýchá, jak je průměrné dítě v Ostravě Radvanicích více jak pětkrát do roka nemocné, a tak dále.

Po přednáškách následovala diskuze, a v ní se poslankyně Konečná vytasila se svou domněnkou, maskovanou v otázce – jak je možné, že v Brutnále je stejná úmrtnost, jako v Ostravě, když je v Bruntále lepší ovzduší, než v Ostravě?

Přítomní vědci patrně vůbec netušili, jaké znečištění ovzduší je v Bruntále (je vyšší, než v mnoha částech Prahy), a jali se paní poslankyni vysvětlovat, jak je možné, že to v jednom výzkumu takto mohlo dopadnout. Paní poslankyně na to reagovala nesouhlasným kroucením hlavou, v jednu chvíli dokonce tlumeným hlasem pronesla “no to snad…!”. Doplnění: Nakonec jsme se přece jen dozvěděli, jak to s tím Bruntálem je.

Poté přešla poslankyně Konečná do ofenzivy – položila otázku, jak velký vliv vlastně může mít znečištění ovzduší na zdraví člověka. Podobně jako nedávno ministr Heger naznačovala, že z větší části si za zdravotní problémy mohou obyvatelé Moravskoslezského kraje sami. Doktor Šrám se snažil oponovat v uměřeném duchu – “je třeba si uvědomit, že vše je jen do určité míry” – ano, přeneseně řečeno, pokud by na místě zasáhl poslankyni Konečnou blesk, nešlo by připisovat její prudce zhoršený zdravotní stav z hlavní části jejímu životnímu stylu.

Podle poslankyně Konečně tak zřejmě jsou rázem neplatné všechny studie, na nichž WHO zakládá své Air Quality Guidelines, protože si poslankyně všimla, že úmrtnost v Bruntále není taková, jakou by si představovala. Podobně rozčarovaná byla poslankyně Konečná z toho, že ostravské ženy v posledních dvou letech vykazují úmrtnost stejnou, jako je průměr ČR (ve skutečnosti je to co se týče úmrtnosti žen čtvrtý nejhorší kraj), a tak lze usuzovat, že životní prostředí na úmrtnost vlastně nepůsobí, a za rekordní úmrtnost mužů lze vinit jejich fyzicky náročnou práci. Marně se snažili přítomní vědci vysvětlovat, že úmrtnost je znečištěným ovzduším ovlivňována v dlouhodobém měřítku, a že znečištění současné se na úmrtnosti neprojeví ze dne na den.

Poslankyně Konečná ještě několikrát okázale zakroutila hlavou a zapsala si do notýsku několik dalších poznámek o protiargumentech, které ji nejspíš zrovna napadly, pravděpodobně aby je mohla použít někde jinde, na nějaké akci, až bude potřebovat obhájit svou bezmeznou podporu průmyslníkům. Poté celé sezení ještě před jeho oficiálním ukončením spěšně opustila.

Proč jsem vůbec o tomto vystoupení paní poslankyně psal? Utvrdilo mne to v tom, že s některými lidmi nemá cenu debatovat – jsou natolik přesvědčeni o své pravdě, že energie nutná k jejich přesvědčení o opaku daleko převažuje nad benefity z toho plynoucími. K čemu je věcně argumentovat někomu, kdo už je přesvědčený, a navíc se chová povýšenecky?

Osobně mne překvapilo, že tato poslankyně měla tu drzost na takovou akci přijít, a ještě prezentovat své domněnky – na názor vědců nehledě, nehledě na to, co všechno bylo v přednáškovém bloku zmíněno. Dost se to podobalo chování, které jsem popisoval v nedávnému článku o zdravém selském rozumu.

Nicméně, v přednáškách samotných zazněla spousta zajímavostí a pozoruhodných faktů, které bych chtěl zmínit v příštím blognutí, tentokráte již bez zmínek o poslankyni Konečné…

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.