Heger je chlap s gulami

Myslel jsem si, že ministr Heger bude své povýšenecké názory o obyvatelích Moravskoslezského kraje hlásat pouze v Praze do televize, ale zmýlil jsem se. Ministr sebral odvahu a ukázal, že “má koule”, a dojel osobně do Českého Těšína tamějším obyvatelům sdělit, že si za svůj zdravotní stav mohou sami svým životním stylem.

Ministr se při tom odvolává na analýzy Světové zdravotnické organizace. Tedy té samé organizace, která vyčísluje, že tak znečištěné ovzduší, jako je v okolí Českého Těšína, zvyšuje v dlouhodobém horizontu úmrtnost o více jak 15 procent.

Zajímavé je rovněž Hegerovo nezvládnutí elementární výrokové logiky. Zdravotnická organizace nejspíše tvrdí, že špatný životní styl má na horší zdraví vliv z 80 % (tedy směr implikace je “špatný životní styl” -> “zhoršené zdraví”). Heger tuto implikaci otočil. Vidí “zhoršené zdraví”, a tedy dovozuje, že za to může špatný životní styl.

Je to argumentačně podobně přesvědčivé, jako střelit někoho z pistole do hlavy, a následně tvrdit, že jeho prudce zhoršený zdravotní stav je z 80 procent zapříčiněn nezdravým životním stylem. Je to jedna z mnoha argumentačních chyb.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.