Topime fajně?

Kampaň MŽP Topime fajně říká: Jeden kotel a tedy jedna domácnost vyprodukuje každoročně podle kvality kotle zhruba 200 kilogramů prachu. Kampaň neuvádí žádný zdroj této informace. Lze ji tedy nějak ověřit?

Podle dat ČSÚ bylo v roce 2001 v Moravskoslezském kraji 29 683 domácností vytápěných uhlím, koksem nebo uhelnými briketami a 26 138 domácností vytápěných dřevem. Ostatní domácnosti jsou vytápěny hlavně plynem, případně elektřinou, nebo z kotelny mimo dům. V nejhorším případě je to z malých zdrojů tedy celkem 55 821 domácností, které produkují svým vytápěním prach.

Podle dat ČHMÚ malé zdroje vyprodukovaly v roce 2001 v Moravskoslezském kraji celkem 1 219 tun prachu.

V nejhorším případě je to tedy 1 219 000 kg / 55 821 domácností = 22 kg prachu na domácnost, která topí uhlím nebo dřevem.

Odkud kampaň Topime fajně bere informaci o tom, že jedna domácnost vyprodukuje “zhruba 200 kilogramů prachu”?

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.