Zdroje prachu

Jak jsem ukázal minule, existuje spousta dosti protichůdných statistik o tom, kdo může za znečištění vzduchu v Moravskoslezském kraji. Jelikož nechci stát mimo, přicházím se svými vlastními statistikami!

Dobrá, nepůjde o statistiky mé, data jsou z Českého hydrometeorologického ústavu – zdroj. Data srovnávají emise tuhých znečišťujících látek, což je prakticky to samé co polétavý prach, tedy PM10. Data rozdělují zdroje do čtyř hlavních skupin, oficiálně se označují REZZO 1 až 4.

Data srovnávají situaci v roce 2009 a srovnávají Moravskoslezský kraj se zbytkem České republiky – tedy z dat pro celou ČR jsem odečetl čísla pro Moravskoslezský kraj, aby se vzájemně neovlivňovala.

zdroje-tzl-cr-vs-msk.png

Co v tom grafu vidím já? Průmysl je podle mě v MSK čtyřnásobně větším zdrojem znečištění, než ve zbytku ČR. Proto se mi nelíbí, když ministr životního prostředí stále omílá dokola mantru o tom, že na znečištění se všichni (průmysl, doprava, domácnosti) podílejí stejnou měrou.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.