Lokální topeniště opět na scéně

V Atlantiku se debatovalo o vlivu lokálních topenišť na ovzduší

Snad jediná zajímavá čísla z přiložených prezentací:

Emise prachu v MS Kraji za rok 2010
ArcelorMittal 831 t
Třinecké Železárny 667 t
domácnosti 1498 t

Zdroj

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.