Poslancovné

Dnes trochu méně vážně, potřebuju si ulevit… Kdo nemá rád sarkasmus, ať nečte.

Vstupem do politiky člověk zvyšuje svou hodnotu. Jeho renomé vzroste, naučí se orientovat ve složitých problematikách, získá spousty nových kontaktů.

Připadá mi nemorální, že by společnost měla politikům platit! Naopak, politici by měli platit společnosti za to, že je zvolila. Jinak by se přece chovali jako paraziti. Ano, jsou politici, kteří dělají pro společnost něco obecně prospěšného, ale co si budeme nalhávat, je těžké posoudit, kolik takových doopravdy je, tak ať to za nás vyřeší trh!

Mnohem lepším modelem fungování by bylo, kdyby politik musel do své politcké kariéry investovat. Sám by před výkonem svého mandátu složil paušální poplatek za politickou kariéru – poslancovné. Tyto peníze by se staly dalším vstupem do černé díry, ehm, chci říct státního rozpočtu. Pochopitelně by si politik sám ze svých peněz musel platit všechny své výdaje – platy všech svých asistentů, aut, nájem za kanceláře, část nájmu za poslaneckou sněmovnu atp. Vždyť přece schopní politici si snadno na to vše vydělají na několika letních brigádách.

Zcela pochopitelně by politici měli povinnost za každý svůj hlas ve sněmovně odvést tzv. regulační poplatek. Hlasování bylo až doposud zadarmo, a co je zadarmo, to se zneužívá, a proto je to třeba regulovat. Jistá část hlasování je sice opravdu nutná a potřebná, bylo by ale nemorální tohle nějak poměřovat – raději ať platí všichni a pořád.

Rovněž nesmyslné je hodnotit politikovu činnost tím, zda bude zvolen na další období v dalších volbách. Odvedenou práci správně fungující trh hodnotí okamžitě – tedy voliči by měli možnost na konci politikova volebního období zhodnotit, zda se mu alespoň malá část jeho investice vrátí z peněz společnosti. Je pravda, že politik, který by přišel s prospěšnými ale nepopulárními zákony by neměl zaručeno, že bude odměněn. To ale nevadí, hlavní je, že by všichni politici měli stejné šance!

Takovéto opatření by myslím velice posílilo konkurenční prostředí mezi politiky. Pro ještě větší zvýšení konkurenceschopnosti by bylo možné volbami určovat proměnlivý počet poslanců v národním parlamentu. Pokud většina nových zákonů je stejně určena předpisy z Evropské unie, je zbytečné, abychom měli stále stejné množství politiků lokálních.

Jelikož jsou trhy globální, proč neudělat i politiku globální. Politici by konečně získali tu úžasnou výhodu globalizace – možnost stěhovat se za prací! Voliči by měli mít možnost méně schopné národní politiky, klidně uprostřed jejich mandátu, poslat do jiných zemí, kde se řeší základnější, rozvojové problémy, jako hlad, války a atentáty na politiky, a nahradit je politiky z jiných zemí, kde mají schopnější a méně zkorumpované politiky. V západní Evropě a severských zemích jich určitě bude k dispozici více než dost. Při objemech současné korupce způsobené českými politiky by jistě nebyl problém těmto novým politikům nabídnout za jejich práci mnohem vyšší odměny.

Chtěl bych poděkovat všem neoliberálním politikům za tyto bravurní recepty – osobní investice, konkurenceschopnost, volný trh. Jsou to skutečně užitečné nástroje, jen mě nikdy nenapadlo je použít i v tomto kontextu. Jsem si jistý, že neoliberální politiky toto vše již napadlo, jen to asi zapomněli doposud kdekoliv zmínit…?

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.

1 Response to Poslancovné

  1. Jan Filein says:

    🙂 Poplatky za politikovné = sociální filtr, který může filtrovat schopné na základě ekonomických parametrů. Výsledkem bude pouze snaha maximalizovat návratnost investic za každou cenu (od lobistů/korupce).

    No a inspiroval jsi mne k úvaze: http://nehoupat.blogspot.com…html

Comments are closed.