Největší znečišťovatelé

Emise (viz předchozí článek) se u největších zdrojů znečištění monitorují.
Dokonce jsou tyto naměřené údaje volně k dispozici na internetu na webu Integrovaného registru znečišťování. Dal jsem si tedy tu práci, a čísla v něm obsažená převedl do trochu ucelenější a názornější podoby.

Následující graf ukazuje jaké množství látky PM10 (particulate matter ~ polétavý prach do velikosti 10 mikrometrů, viz předchozí článek) která organizace či provozovna vypustila který rok do ovzduší.

graf největších znečišťovatelů ovzduší polétavým prachem v Moravskoslezském kraji

Z grafu je tedy zjevné, že hlavními dvěma znečišťovateli (co se týče mikroskopického prachu) jsou Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

3 Responses to Největší znečišťovatelé

  1. Chester says:

    Jak to, že elektrárna Dětmarovice vypadla v roce 2009 z grafu? Má to nějakou souvislost s novými přistěhovalci? 😉

  2. johnny says:

    Když udeřila krize, tak se nedohodli s OKD na ceně za uhlí, tak ji na rok zavřeli.

  3. johnny says:

    Hmm tak asi jsem trohu kecal, odstavená byla jen na několik měsíců, ne na celý rok. Nevím, čím to, že už tam není. Možná zlepšení technologie, filtrování…

Comments are closed.