Více o prachu

V současné době bych se velmi rád více věnoval problematice znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Vytvořil jsem proto zde na blogu novou rubriku Prach a čistota ovzduší, kam budu publikovat různé mé náhodné poznatky z této oblasti.

Budu se vždy snažit zcela jasně odlišit faktografickou část od mé osobní interpretace zjištěného.

Prvním článkem, který jsem do této nové rubriky zpětně zařadil, je v únoru publikovaný článek PM10 aka Polétavý prach

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.