PM10 aka Polétavý prach

Nikde na webu Českého hydrometeorologického ústavu se mi nepodařilo najít data o čistotě ovzduší v takové podobě, jako bych si představoval. Ve volné chvíli jsem si proto naprogramoval malou pomůcku, která každou hodinu z jejich webu tato data stahuje. Tady nabízím malou ukázku. Jedná se o koncentrace látky označované jako PM10, neboli polétavý prach, tuhé a tekuté částice o velikost menší než 10 mikrometrů. Sledované období je posledních 14 dní (29.1.2010 – 12.2.2010)

Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy.

Částice menší než 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou tyto částice nejnebezpečnější. Částice navíc často obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny.

Graf koncentrace prachu v Českých Budějovicích a Bohumíně

Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá
expozice snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Může způsobovat chronickou
bronchitidu a chronické plicní choroby. Toxicky působí chemické látky obsažené
v aerosolu (sírany, amonné ionty…). V důsledku adsorpce organických látek s mutagenními
a karcinogenními účinky může expozice PM10 způsobovat rakovinu plic. [1]

Graf koncetrace prachu v Karlových Varech a Ostravě - Přívoze

Pro polétavý prach PM10 platí čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na m3, přičemž tento limit může být 35x ročně překročen. Další platný limit stanovuje nejvyšší průměrnou koncentraci za celý rok na 40 mikrogramů. Dle nejnovějších studií však mohou mít škodlivé zdravotní účinky i nižší koncentrace polétavého prachu.

Graf koncentrace prachu v Praze a Karviné

Bez ohledu na to je imisní limit pro polétavý prach překročen na třetině území ČR. Na této třetině území však žijí dvě třetiny obyvatel, kteří jsou prachu vystaveni a musí čelit zvýšeným zdravotním rizikům.

Evropská unie chce zpřísnit limit tak, aby povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový nesměl být překročen častěji než sedmkrát za rok. Zpřísnilo se tak dosavadní kritérium tolerující překročení stanovené hranice pětatřicetkrát. [2]

Zdroje:
CHMI: Informace o kvalitě ovzduší v ČR
1) MZVP ČR, Integrovaný registr znečištění
2) Ekologický právní servis: Polétavý prach – neviditelná hrozba

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

2 Responses to PM10 aka Polétavý prach

  1. PraetoR says:

    To je dobré, mohl bys z toho udělat automaticky se generující stránku? něco jako Babitron? http://kam.mff.cuni.cz…lon/zpmapa

  2. Chester says:

    No, když se na to tak dívám, chtělo by to osu Y dát do logaritmického měřítka, nemyslíš? 😉
    Asi začnu do Prahy jezdit jako do lázní… 🙂

Comments are closed.