Velký bratr, univerzity

Z internetu…

Ceny Velkého Bratra: známe největší narušitele soukromí

Odcházející vláda Spojených států se podílela nejen na nenasytném shromažďování osobních údajů po celém světě prostřednictvím sítě technických špionážních a sledovacích prostředků Echelon (cena BBA udělena v loňském roce) či systému SWIFT a programu předávání dat leteckých cestujících PNR (cena udělena v předloňském roce), ale nutila vlády řady zemí světa, aby jí předávaly data o svých vlastních občanech výměnou za slib zrušení vízové povinnosti.

Na základě tlaku USA tak místopředseda vlády Alexandr Vondra společně s ministrem vnitra Ivanem Langerem předložili v pátek 15. února 2008 do mezirezortního připomínkového řízení návrh dohody o předávání dat českých občanů do USA. Připomínkové řízení trvalo pouhý víkend a byla tak porušena platná Legislativní pravidla vlády. Výsledná bilaterální dohoda byla plně podřízena tlaku Spojených států a nerespektuje principy ochrany osobních údajů českých občanů, dosavadní stanoviska České republiky ve věci předávání údajů o pasažérech leteckého provozu do USA ani závazky ČR vůči Evropské unii.

Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur

V dnešní české vysokoškolské praxi to vypadá následovně: učitelé nemají čas na svoje studenty, nevěnují jim dostatek pozornosti, nečtou jejich seminární práce a eseje, konzultace musejí zkracovat na minimum. Učí se v nedůstojných prostorách a konzultuje na chodbě. Magistři vedou magisterské práce, doktoři školí doktorandy. Výuka je mnohdy vedena studenty doktorského studia (někdy i v prvním ročníku), kteří zároveň píší posudky na diplomové práce jenom o pár let mladších kolegů. Začínáme si na univerzitu jenom hrát, podobně jako si děti hrají na maminku a na tatínka.

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.

3 Responses to Velký bratr, univerzity

  1. Praetor says:

    Ten článek k univerzitám je zajímavý, ale v mnoha pasážích jsem měl dojem, že se dají aplikovat opravdu jen na ty filosofické fakulty. Jak to vidíš ty, ó velká informatická noho?

  2. slaverock says:

    We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone. Hey! Teacher! Leave them kids alone!

  3. johnny says:

    Praetor: U nás někteří druháci cvičí prváky…

Comments are closed.