Protiraketový systém

Systém zamýšlený pro Česko a Polsko …

  1. není určen ani technicky uzpůsoben k obraně území Česka ani Polska,
  2. je části často často kritizovaného, již jednou z mrtvých vytaženého programu podporovaného pouze minoritní částí amerického obyvatelstva,
  3. nenese prokazatelné stopy zamýšlené participace na jakémkoliv komplexnějším projektu NATO podobného ražení, jedná se o čistě americký projekt.

Thule Early Warning Radar
Its function is to detect, track, and provide tactical warning and attack assessment of ballistic missiles launched against the United States, Canada, and the United Kingdom..

This entry was posted in raketová základna. Bookmark the permalink.

1 Response to Protiraketový systém

  1. Gerda Punz says:

    Funz die Punz.
    Gerda

Comments are closed.