Kniha a její přínos

Už druhý den přemýšlím nad tím, co mi vlastně může přinést kniha dobrého.

Samozřejmě, spoustu věcí! Ale co z toho nemůžu dostat odjinud? Hudba, výtvarné umění, televize, film, internet, noviny, diskuze, …

Co myslíte? Žebych tak zlenivěl? Anebo jsem jsem jen obyčejný člen své hluboce nečtoucí generace?

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.