V čem je problém registrovaného partnerství

Tohle sepisuji velmi narychlo. Rozhodl jsem se vnést trochu přehled do argumentace ohledně zákona o registrovaném partnerství a důvodech prezidentského veta.Jak jste si asi všimli, prezident Klaus vetoval zákon o registrovaném partnerství (dále ZoRP). Nejprve se podívejme na rozdíl mezi RP a manželstvím:
V čem Klaus vidí problém?

RP dává lidem výhody a po lidech na oplátku nic nechce. Pokud se toto srovná s manželstvím, to tak, jak je formulováno v zákoně, po lidech požaduje určité povinnosti – bydlet spolu, starat se o děti, o sebe, zkrátka udržovat rodinu. Naproti tomu ZoRP od lidí nic nechce. Můžete uzavřít RP, ale nemusíte pro to hnout prstem. A když ho budete chtít zrušit, bude to jednodušší, než u rozvodu.
Z pohledu Klause je vcelku v pořádku (i když i tyto části kritizuje, viz níže) zastupování při styku s úřady, poskytování informací o zdrav. stavu partnera a upřednostnění při dědění.
Toto vše je možné již dnes, ale je k tomu vždy potřeba nějaká zvláštní listina, explicitně vyhotovená. Uzavřením RP člověk všechny tyto ‘výhody’ nabude automaticky. Nutno podotknout, že tyto stát nic nestojí, osobně si myslím, že se spíše ušetří na papírování.
Klausovi vadí vyživovací povinnost. Tady ne zcela rozumím, o co se jedná. Paroubek argumentuje, že tohle je dokonce pro stát přínos, že se nemusí o vyživování starat. Klaus říká, že tohle je privilegium, kvůli kterému je právě ZoRP pro stát škodlivý. Stát prý touto částí ZoRP poskytuje osobám v RP nějakou výhodu a nic za ni nedostává.
Principielně stejnou argumentaci má u užívacího práva k bytu partnera.

Dále Klaus ještě někde hovořil o byrokratizaci. Nevím, jestli chtěl říct, že homosexuální páry ZoRP zatíží nevyžádanou byrokracií. Pokud ano, pak je to dosti nesmyslný argument, jelikož je známo, že většina homosexuálů je silně PRO přijetí tohoto zákona.

Upřímně řečeno jsem do doby, než jsem se seznámil s Klausovou argumentací, nevěděl, co všechno je manželství. Upřímně mne to docela překvapilo, co zákon o manželství chce. Milana Hrušáková, profesorka práv a host včerejších Otázek Václava Moravce, k němu řekla, že spousta formulací v zákoně o manželství je dnes už pouze zbožným přáním zákonodárců a že ve skutečnosti se manželství uzavírají z pragmatičtějších důvodů (stručněně řečeno). To prezidentův mluvčí Jakl komentoval jako silně extremistický názor.

Velmi mě překvapuje, že si Klaus vybral zrovna tento zákon. Ano, na jeho argumentaci určitě je něco logického. On v ní ale zachází tak daleko, že dokonce zpochybňuje význam i těch základních věcí, kvůli kterým ZoRP vzniknul – ony tři zmiňované pasáže (dědění, informace o zdravotním stavu partnera, zastupování při jednání s úřady). Zde si Klaus například stěžuje, proč něco podobného není k dispozici i pro heterosexuály + již zmíněný argument o výhodnosti bodu Vyživovací povinnost, kde se rozchází s názorem Paroubka.

Martin C. Putna rozvinul zajímavý názor, že tento zákon rodinu (tedy to, co stát chce udržet, tedy jeho zájem) naopak podporuje a udržuje. Ze společensko – historického kontextu vyvozuje, že tento zákon dává těmto osobám jakousi jistotu – hlavně etickou, formální. I pouhé zapsání záznamu o RP na matrice je pro homosexuální páry jistý přínos, jistě stabilizování jejich životní situace. Tohle je třeba vnímat jinak než z roviny syrově právní. Zákon v tomhle pohledu hraje hlavně důležitou společenskou roli.

Můj osobní názor na tohle všechno je ten, že Klaus na tento zákon útočí zbytečně. Protě nevěřím tomu, že pouze tento jediný zákon je svou nedotažeností a společenskou ‘neférovostí’ tak silně ‘na hraně’, že je opravdu nutné ho z tohoto pohledu vetovat. S relativitou všech Klausových argumentů jsem se vás snažil seznámit v předchozích odstavcích. Nevím, co Klause k tomuto vede, a nevěřím, že není natolik inteligentní, aby si sám nemohl připustit tuto relativnost svojí argumentace.

Poznámka závěrem – nejsem právnicky vzdělán, některé formulace cizích výroků jsou tlumočeny velmi volně.

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.

1 Response to V čem je problém registrovaného partnerství

  1. moje jmeno says:

    jooo buzny rulllleeeeezzzzz!!!!

Comments are closed.