Všude čistý vzduch, jen od průmyslu fouká prach

V těchto dnech se Moravskoslezský kraj těší velice čistému ovzduší. Především to lze přičíst velmi vytrvalému a intenzivnímu větru z jihozápadu, který ovzduší čistí. V následující tabulce poslední sloupec 24hodinových koncentrací polétavého prachu PM10 ukazuje až na tři výjimky koncentrace pod 10 µg/m3:

Dvě stanice, u kterých ukazatel překročil hodnotu 10, se nacházejí v Ostravě Radvanicích. Jedna překročila hodnotu 10 jen o maličko – 10,8 µg/m3, zatímco druhá ukazuje téměř čtyřnásobné koncentrace – 39,5 µg/m3.

Ta s hodnotou 10,8 µg/m3 se na mapě nachází zde:

Do mapy jsem přenesl i aktuální ukazatele směru větru naměřené na této stanici a prodloužil pomyslnou trajektorii větru.

To samé jsem udělal i pro druhou stanici v Radvanicích – tu s hodnotou 39,5 µg/m3:

Je zde vidět, že trajektorie větru prochází severní části areálu ArcelorMittal Ostrava.

Do třetice ještě přidávám stanici v Mariánských Horách, kde je aktuální koncentrace 33,9 µg/m3:

I zde prochází trajektorie větru průmyslovým areálem.

Jaké ovzduší je v té části Radvanic-Bartovic, kde vítr nenabírá vzduch jen z okraje areálu ArcelorMittal Ostrava, ale z jeho středu, to se aktuálně nedozvíme. Nápomocné by bylo, kdyby si obyvatelé mohli kvalitu ovzduší změřit v místě sami.

Všude v Moravskoslezském kraji je čistý vzduch. Jen tam, kde vítr fouká od průmyslových areálů, jsou skoro až čtyřnásobné koncentrace prachu.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.