Test na české občanství

Inspirován článkem TEST: Získali byste české občanství, rozhodl jsem se vytvořit test vlastní, podle mého v lecčems mnohem bližší běžnému českému občanovi:

1. Čas, kdy je záhodno probudit národní soudržnost a cítit se velice dojatý sounáležitostí s ostatními občany stejného státu je:
a) při rozhodování o zásadních otázkách národní budoucnosti
b) při hokejových zápasech národního týmu

2. Za většinu problémů České republiky mohou
a) všichni občané podobným dílem
b) cikáni

3. Státní dluh způsobili
a) politici napříč celým politickým spektrem
b) tzv. socky

4. Volba prezidenta je časem, kdy je vhodné
a) zamyslet se nad budoucností a směřováním této země
b) glorifikovat jednoho kandidáta, hanit druhého a pohádat se se všemi jeho příznivci

5. Světové prvenství v konzumaci piva v přepočtu na obyvatele by mělo vést
a) k zamyšlení se nad zdravotním stylem celého obyvatelstva
b) k národní hrdosti a pýše

6. Skutečnými národními hrdiny jsou
a) whistlebloweři
b) sportovci co vyhráli medaili

7. Budoucnost země nejvíce ohrožuje
a) neexistence obecné představy o budoucnosti země v hlavách většiny jejích obyvatel
b) komunismus

8. Internetové diskuze jsou vhodným místem, kde si lze
a) vyměňovat zajímavé názory a doplňující postřehy na plodná témata
b) vylít frustraci z nesouvisejících a podružných věcí a urazit všechny další diskutující

9. Nejdůležitějším kritériem pro nákup potravin je
a) kvalita a bohatost na pro tělo důležité látky
b) cena

10. Vysílání více filmů v původním znění s titulky by vedlo
a) k znatelnému vzestupu úrovně angličtiny a věrnějšímu diváckému zážitku
b) k neúnosné otravě při sledování televize

11. V restauracích a další službách bychom se ve vztahu k zákazníkovi měli chovat
a) uctivě, ohleduplně a pozorně
b) rázně, nenechat si nic líbit a stát si za svou pravdou do poslední chvíle

12. Precizně popsaný společenský problém s dobrým návrhem na řešení je potřeba podpořit
a) přispěním svou prací, finančním příspěvkem či fyzickou pomocí, kontaktováním rozhodujících politiků v dané věci, a dalším zájmem o dané téma
b) lajknutím na Facebooku

Vyhodnocení:
za každou odpověď a) si udělte 0 bodů, za každou odpověď b) jeden bod.
Výsledek: 9 a více bodů: mezi Čechy zapadnete dokonale

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.

1 Response to Test na české občanství

 1. Tomáš Waller says:

  K jednotlivým bodům:
  Ad 4) a 8): Uznej, že označit fanatického zuřivce z protistrany výrazem “ošklivé kačátko” je docela pěkné a slušné.

  Ad 6) Snad nechceš propagovat udavače? 😮

  Ad 7) Kdy sis všiml, že jedinou koncepcí vlád je nemít žádnou koncepci? Takto je to již od roku 1989. Jak nám vysvětlil pan Klaus.

  Ad 9): “… na látky důležité pro tělo” je správný výraz. “… na pro …” je eklhaft.

  Ad 10) Toto je ovšem velice sporné. Jako překladatel se kochám skvělým dabingem, ačkoliv se při něm nenaučím anglicky. Třebaže i Tvůj argument uznávám.

Comments are closed.