Průmyslové emise 2011, srovnání

Z Integrovaného registru znečišťování (který se zatím podařilo zachovat) jsem vytáhl údaje o znečišťování Moravskoslezského kraje polétavým prachem za rok 2011. Nejprve tedy srovnání všech ohlášených provozů:

Nic zásadně překvapivého se asi neděje, dvěma největšími znečišťovateli jsou dvě velké železárny. Obě přitom v roce 2011 odprašovaly. Projevilo se toto nějak ve srovnání s minulými lety? Z IRZ jsem vytáhl graf i pro toto:

Dá se říci, že odprášení nejspíše mělo nějaký vliv v případě obou podniků. K odprášení navíc došlo až v poslední třetině roku, dalo by se tedy čekat, že v roce 2012 bude celkový souhrn emisí ještě nižší. Celé odprášení zároveň provázela velká mediální kampaň. Šlo opravdu o tak výrazné snížení emisí? Co když do srovnání zahrneme více let?

Jak vidno, podobně velké snížení znečišťování nastalo v minulosti již několikrát, a jedná se tedy spíše o jakýsi dlouhodobý trend. Samozřejmě vše také velmi souvisí s množstvím vyprodukovaného železa. Zde pro úplnost z webu hz.cz statistiky výroby železa v ČR:

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.