Přesocializovaná ČR

Kdosi komentoval stránky budovanistatu.cz slovy:

aspon se mi konečně potvrdilo i v číslech, jak je ten náš stát (a celá EU) přesocializovaná…

Jak moc se podle čísel toho webu přerozděluje? Takzvané “Sociální dávky” tvoří 393 (MPSV) a 72 (ÚP) miliard. Z toho 299 miliard tvoří starobní důchody, 28 a 5 miliard jsou invalidní důchody pro třetí a druhý stupeň invalidity, 25 miliard je rodičovský příspěvek. Pokud tedy uvážíme, že je potřeba vyplácet nějaké peníze důchodcům, těžkým invalidům a těm, kdo vychovávají budoucí daňové poplatníky, pak zbývá na položku “sociální dávky” 113 miliard.

Hrubý domácí produkt ČR činil v minulém roce 3843 miliard. Tedy, z toho, co se v ČR vyrobí, je na zbývající typ “sociálních dávek” “přerozděleno” 2,9 procent produktu. Pro některé je to důvod hovořit o “přesocializování”…

This entry was posted in masáže. Bookmark the permalink.