Přepište dějiny, Karviná byla přece vždycky statečná

Karvinský primátor Tomáš Hanzel uvedl, že bylo na těžařích, jak otázku průmyslové zóny vyřeší. „V případě, že by se zóně těžba nevyhnula, trvalo město na dohodě s firmami a přesunu investic do jiné lokality, aby pracovní místa byla pro Karvinou a Karvinsko zachována, a to na náklady těžařů,“ řekl Hanzel.

11.4.2013, Česká televize: OKD upustilo od plánů těžit pod karvinskou průmyslovou zónou

Společnost OKD nakonec plány zúžila, dala veřejný příslib, že nezasáhne do průmyslové zóny Nové Pole, kde jsou dva tisíce pracovních míst ve stabilních firmách. To byla naše podmínka od začátku a bereme to za závazný příslib,“ sdělil primátor města Tomáš Hanzel.

27.7.2015, Karviná – město, které žije: Město dalo zelenou těžbě…

Jak dokládá citace z roku 2013, město Karviná dříve počítalo s variantou, že těžba za určitých podmínek zničí stávající průmyslovou zónu a zda se tak stane spočívalo na jednání těžařů s firmami. V roce 2015 už ale primátor srdnatě prohlašuje, že “od začátku” bylo podmínkou, aby těžba nezasáhla do průmyslové zóny Nové Pole.

V Karviné je prostě možné plácat cokoliv. Však už jsme to jednou zažili.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.