Právo na informace o tajmném karvinském investorovi

V Karviné má vyrůst nová průmyslová zóna Nad Barborou a zde na blogu volám po tom, aby se o tak velkém projektu mluvilo co nejotevřeněji. Jinak totiž hrozí opakování historie v podobě různých zklamání a nedorozumění jako v případě Dobrovíz nebo v případě Brna. Zaslal jsem proto žádosti o informace o potenciálních investorech zúčastněným státním institucím. Jakým institucím, jakou jsem dostal odpověď, a jak se tato odpověď jeví ve světle informací zveřejněných v médiích?

Základní dvě otázky zní:

  1. Existují investoři, kteří o zónu projevili alespoň hypotetický zájem?
  2. Pokud ano, kdo tito investoři jsou?

Co se stane, když se odpověď na tyto otázky pokusíme poskládat z veřejně dostupných informací? Položme si vedle sebe jednotlivé citace:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo plánovanou průmyslovou zónu Nad Barborou na Karvinsku mezi projekty strategických průmyslových zón.[1]
  • Podle již dříve zveřejněných informací už ministerští úředníci předběžně jednali se zástupci velkého investora.[1]
  • Sám prezident Miloš Zeman při nedávné návštěvě Ostravy prozradil, že by to mohla být korejská firma vyrábějící pneumatiky.[1]
  • [Hejtman Moravskoslezského kraje]: My se v současnosti snažíme tuto zónu připravit tak, aby tam velký investor mohl přijít. S jedním takovým jednáme…[2]
  • [v průmyslové zóně] by se mohla usídlit jihokorejská firma na výrobu pneumatik a nabídnout pracovní místa dvěma tisícům zaměstnanců[3]

Jelikož v citovaných článcích zaznělo, že s investory vyjednává jednak Ministerstvo průmyslu a obchodu a jednak Moravskoslezský kraj (představovaný hejtmanem), zaslal jsem obou institucím dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde jsem požádal o zaslání zápisů z jednání s potenciálními investory v této průmyslové zóně. Zde jsou odpovědi:

Moravskoslezský kraj:

Moravskoslezský kraj (dále jen „kraj“) zatím neprojednával možnou investici ze strany potencionálních investorů v PZ Nad Barborou, jelikož v současné době probíhá přípravný proces za účelem registrace projektu v programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ze kterého by kraj čerpal finanční prostředky na pokrytí části výdajů nezbytných pro přípravu a realizaci této průmyslové zóny. Následně, po registraci projektu, bude kraj ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest zónu aktivně nabízet potenciálním investorům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Žádost […] v níž je požadováno poskytnutí zápisů z jednání s potenciálními investory v plánované průmyslové zóně Nad Barborou u Karviné, se odmítá podle § 15 odst. 1 […] z faktických důvodů, neboť ministerstvo požadovanými informacemi/dokumenty nedisponuje.

Podle mého soudu si protiřečí informace uvedené v médiích a vyjádření příslušných úřadů. Moravskoslezský kraj podle novin s nějakými investory vyjednával, ale v mé odpovědi naopak tvrdí, že nic neprojednával. Ministerstvo vede průmyslovou zónu jako projekt, a dle novin jeho úředníci s investory předběžně jednali. Očekával bych, že něco jako “projekt” bude řádně vedeno, a budou tedy existovat zápisy z jednání v rámci projektu. Tyto ale údajně neexistují…

V současné době zvažuji, zda má smysl podávat proti rozhodnutím odvolání, či zda zaslat žádost o informace kanceláři prezidenta republiky – jelikož ta, zdá se, také něco ví. Máte jako čtenáři nějakou radu?

Nelíbí se mi, nakolik tajně se vedou vyjednávání, ve kterých jde o velké veřejné peníze a budoucnost tisíců obyvatel Karviné. Snad ještě více se mi ale nelíbí veřejné postoje k celé zóně zaujímané. Jak jsem se totiž na svém blogu snažil vysvětlit – přesun lidí z hornických a jiných profesí do průmyslových zón způsobí ještě hlubší ekonomický propad kraje.

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.

1 Response to Právo na informace o tajmném karvinském investorovi

  1. FCB says:

    Mám docela obavy z toho, co by se stalo se zdejším už teď značně znečištěným ovzduším, pokud by tam vyrostla obří fabrika na výrobu pneumatik. Přímo na návětrné straně Karviné (většinu roku u nás převládá JZ proudění)… Nevím, kolik emisí vzniká při výrobě pneumatik, nechce se mi to hledat, ale úplně čistý provoz to nebude, viz http://www.cgs.cz/index.php?stranka=2&rid=90&cid=987&article=ochrana-ovzdusi&PHPSESSID=ccbcaa64c7f4dabfec6 (jeden z prvních odkazů, které jsem rychle vygooglil).

Comments are closed.