Polétavý prach v roce 2013: mizivé zlepšení

Český hydrometeorologický ústav publikoval průměrné hodnoty znečištění ovzduší za rok 2013. Jak jsou na tom ve srovnání s předchozími dvěma roky?

Jak vidno, k výraznějšímu zlepšení došlo pouze ve Věřňovicích, kde je ale stále situace vůbec nejhorší ze všech stanic v celé České republice. Na ostatních stanicích jde o pokles tak žalostně malý, že na zdraví téměř nezávadnou úroveň 10 až 20 µg/m3 by se tímto tempem došlo až za zhruba 17 až 25 let.

Než nějakým skutečným opatřením je toto loňské velice drobné zlepšení spíše nutné připisovat mimořádně “bez-smogovému” závěru roku, který jinak bývá plný inverzních epizod. Bez reálných protiopatření se tak tento pomyslný trend může tento rok stějně lehce obrátit opět k horšímu.

O něco větší vypovídací hodnotu budou mít naměřené koncentrace velmi jemného prachu PM2.5, ty ale ČHMÚ zřejmě publikuje až tradičně ve své ročence v květnu nebo v červnu tohoto roku.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.