Petrovice u Karviné a PM2.5

10 µg/m3 byla hodnota koncentrace PM2.5, u které byl prokázán negativní vliv na zdraví a která byla doposud doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO)

méně než 10 µg/m3 by mělo být nové doporučení WHO, jelikož se objevují studie, které negativní vlivy na zdraví ukazují i u nižších koncentrací

9,2 µg/m3 byla průměrná koncentrace PM2.5 v Berouně v červenci 2012

18,9 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Berouně v prosinci 2012

25,0 µg/m3 je limit pro roční průměrnou koncentraci daný českými zákony

36,4 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Petrovicích u Karviné v červenci 2012 (mimo topnou sezónu!)

60,0 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Petrovicích u Karviné v prosinci 2012

PM2.5 je označení pro prachové částice, které jsou tak malé (2,5 mikrometru), že při vdechnutí se nezachytí ani v nose, ani v dýchací trubici, ale pronikají do plic.

Jak dlouho budeme poslouchat povídání o tom, že za znečištěné ovzduší mohou domkaři, ať už na české, nebo na polské straně? Pálí snad tito lidé ve svých kamnech něco i v červenci, nejteplejším měsíci v roce?

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.