Ovzduší v Moravskoslezském kraji za rok 2013

ČHMÚ vydal tabelární ročenku znečištění ovzduší za rok 2013. Konečně se tak můžeme dozvědět, jak byl na tom minulý rok co do koncentrací toxického Benzo[a]pyrenu a PM2.5.

Výsledek: setrvalý stav. Rozdíly oproti 2012 jsou tak malé, že je lze těžko považovat za trend. Jak známo, zima nebyla na smogové situace příliš náročná. Zajímavá je například vyšší prašnost letních měsíců v Radvanicích a Zábřehu. Zvláštní jsou rovněž různé výpadky měření – třeba absence měření koncentrací BaP první čtyři měsíce v Karviné.

2012 vs. 2013, BaP (limitní hodnota: 1):
Český Těšín: 4,6 -> 4,5
Ostrava Mariánské Hory: 4,2 -> 2,9
Ostrava Poruba: 3,3 -> 2,9
Ostrava Přivoz: 4,5 -> 4,4
Ostrava Radvanice: 10,8 -> 9,4

PM2.5 (limitní hodnota: 25):
Věřňovice: 41,6 -> 35,8
Poruba: 27 -> 28
Přívoz: 36 -> 34
Zábřeh: 30 -> 34
Radvanice: 25 -> 35 (50% kvantil)

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.