Neúplná pravda = nepravda

Krátká přednáška z TED o tom, jak jsou ve vědeckých časopisech publikovány články jen určitého typu – pouze pozitivní články např. podporující tezi, že nějaký lék funguje, zatímco negativní články nejsou publikovány skoro vůbec.

This entry was posted in Kritické myšlení. Bookmark the permalink.