Napsal mi primátor Karviné

Na svém Facebook účtu jsem dnes našel již přes měsíc starou zprávu od Tomáše Hanzela. Pan primátor (pokud to není falešný profil) mi v červnu napsal:

Vážený pane, neměl byste chuť si popovídat o tom co je a co není mozné v našem městě dělat? Narážím na váš diskusní příspěvek ohledně tří domů na náměstí, protože při vší úctě, plácat nesmysly umí opravdu hodně lidí a nerad bych si myslel, že mezi ně patříte i Vy. Hanzel Tomáš

Ve svém diskuzním příspěvku jsem komentoval chování města takto:

Klasická strategie města – vyvázat se z veškeré zodpovědnosti za cokoliv, a pak se vymlouvat, že se nic nedá dělat. Děje se tak v případě těžby, v případě bytů RPG, v případě chátrajícího náměstí, v případě znečištěného ovzduší. Současná radnice trhá rekordy v nepotřebnosti a zbytečnosti.

Co mě k naspání tohoto vedlo?

1. Ubytování RPG

V květnu si dokonce i Česká televize všimla, v jak otřesném stavu je jedna z ubytoven vlastněných společností RPG. Komentář města Karviná k celé záležitosti:

My jsme na to docela krátcí.
Šárka Swiderová, tisková mluvčí města Karviné – zdroj

2. Těžba

Existenční nejistota obyvatel, firem a potenciálních investorů v Karviné je daná nevyjasněným dlouhodobým postojem města vůči devastující těžbě černého uhlí. Když byl primátor vyzván, aby pracoval na dlouhodobé koncepci koexistence těžby a města, opáčil, že to dělat nebude, protože:

O případném rozšíření těžby budou v té době [2020-2030] rozhodovat zcela jiní zastupitelé.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné – zdroj

3. Chátrající budovy

Náměstí Karviné již nějakou dobu hyzdí chátrající budovy. Tyto budovy vlastní společnost vlastněná rodinou Antonína Koláčka – jednoho z těch, kdo stojí před soudem ve Švýcarsku ve věci kauzy Mostecké uhelné společnosti, obviněn mimojiné z porušení povinností při správě cizího majetku. Na dotazy, jak mohlo město připustit, že budouvy na náměstí jsou v takovém stavu, primátor reagoval takto:

Ani primátor, ale ani zastupitelstvo nemohou dělat vůbec nic.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné – zdroj

4. Znečištěné ovzduší

Karviná je v koncentracích rakovinotvorného jedu benzo[a]pyrenu hned po Ostravě druhé město s nejznečištěnějším ovzduším. Zároveň se tato situaci již mnoho let nikterak nezlepšuje. Když bylo město s tímto konfrontováno a vyzváno, aby zveřejnilo svou koncepci, co s tímto problémem hodlá dělat, odpověď města začínala větou:

Město rovná se samospráva má malé možnosti, jak účinně zasáhnout.
Šárka Swiederová, tisková mluvčí města Karviné – zdroj

Co bych primátorovi Hanzelovi doporučil, “co je možné v našem městě dělat?” Rady mám hned dvě.

Rada první: Přestat se vymlouvat. Nezačínat každé prohlášení konstatováním, že nelze nic dělat.

Rada druhá: Rezignovat. Pokud současní radní nevědí, co s těmi největšími problémy města dělat, je potřeba rezignovat a dát šanci problémy řešit jiným. Ve faktické rovině randí již rezignovali – rezignovali na snahu řešit problémy města – tedy fakticky rezignovali na výkon té funkce, do které byli zvoleni.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.

1 Response to Napsal mi primátor Karviné

  1. Pingback: Čí zájmy zastupují Karvinští zastupitelé? | JAB

Comments are closed.