MŽP proti Ochraně ovzduší

Většina informací, které jsem v poslední době přinášel na téma znečištění ovzduší pocházela z časopisu Ochrana ovzduší. V tomto časopise jsou publikovány všechny důležité vědecké studie vztahující se k znečištění ovzduší. Časopis má cca. 40 % příjmů z předplatného a 60 % z dotace Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí se nyní rozhodlo dotace pro tento časopis po 40 letech zrušit. Jaký bude další osud tohoto časopisu a odkud bude možné dostávat informace o výsledcích vědeckého bádání v oblasti znečištěného ovzduší zatím není známo.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.