Mapy znečištění v Evropě

S pomocí nástroje CloverETL, dat z EEP a Google map jsem vytvořil několik map k úrovním znečištění ovzduší v Evropě.

První mapa zobrazuje prvních 50 stanic s nejvyšším znečištěním polétavým prachem PM10:

Druhá mapa zobrazuje prvních 50 stanic s nejvyšším znečištěním benzo[a]pyrenem:

Poslední mapa zobrazuje z každé evropské země stanici s nejvyšší průměrnou koncentrací benzo[a]pyrenu:

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.