Magie českého a polského znečištění

V nedávném pořadu televize Polar se další politik ČSSD různými kličkami pokoušel vyvázat Ostravský průmysl z odpovědnosti za stav znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji. Myslím, že existuje nějaká obecná kuchařka, podle které tito politici postupují. Body v té kuchařce budou nejspíš zhruba tyto:

1. Argumentovat, že znečištěné ovzduší je i v obcích, kde není průmysl
2. Připomenout méně přísné emisní limity v Polsku
3. Dovodit závěr o tom, že za znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji mohou lokální topeniště a polské zdroje

Někdy ani není nutné bod 3 říct celý explicitně, z bodů 1 a 2 to tak nějak vyplývá. Ve zmíněném televizním pořadu politik argumentuje, že znečištěné ovzduší bylo naměřeno i v malé obci Ludgeřovice a jelikož to není Ostrava, ale malá obec (do 5 tisíc obyvatel), politik dovozuje, že 90 % tamějšího znečištění pochází z tamějších lokálních topenišť. V pořadu se také mluví o polských zdrojích, i přestože explicitně nezazní, že ty by měly na stav ovzduší na české straně nějaký vliv, je jasné, že si má divák tento závěr z prezentovaných faktů dovodit.

Nejprve pár faktů. Ludgeřovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy. Z Ludgeřovic do Ostravy je to stejně daleko jako do Polska – zhruba 10 kilometrů. Průmyslové zdroje v Polsku se nacházejí většinou až kolem 60 kilometrů vzdálených Katovic, případně koksovna Radlin 26 kilometrů od Ludgeřovic.

Je vždy zajímavé poslouchat teorie o tom, že ostravské průmyslové zdroje ovlivňují pouze znečištěné ovzduší v Ostravě, ale dál než 10 kilometrů od Ostravy už nemají téměř žádný vliv. Zároveň s tím jsou tu ale polské průmyslové zdroje, a ty nějak magicky svým vlivem překonávají vzdálenost až 60 kilometrů a ovlivňují české ovzduší.

Co naplat, že studie AirSilesia podrobně rozebírala, které zdroje, zda lokální topeniště nebo průmysl, a zda české nebo polské, kde ovlivňují jak moc ovzduší. Co naplat, že jsme to v Hlídce Barona Prášila ještě jednou celé rozebírali. V problematice znečištěného ovzduší lze plácat prakticky cokoliv, TV Polar vám to ráda bez jakékoliv oponentury odvysílá.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.