Karviná: nic nezmůžeme, můžou za to Poláci a domkaři

Jak víte, doposud jsem se na svém blogu zabýval znečištěním ovzduší především na Ostravsku a v celém Moravskoslezském regionu. Zajímalo mne ale, jak se k tomuto problému vlastně staví město Karviná, kde je znečištění srovnatelně špatné jako v zbytku tohoto regionu a v některých ohledech vůbec druhé nejhorší (viz mé předchozí blogy).

Dotaz jsem zaslal vedoucí oddělení pro životní prostředí. K mému překvapení se tam nikdo k problematice nevyjádřil a mé dotazy přeposlaly a následné odpovědi přišly od tiskové mluvčí Šárky Swiderové. Pravidelní čtenáři mého blogu jistě mé názory na kvalitu její práce již znají.

V tomto příspěvku prezentuji mé otázky a odpovědi města. V dalším příspěvku najdete mé komentáře k těmto odpovědím.

JAB: Dobrý den,

Karviná patří k oblastem s jedním z nejhorších ovzduší v rámci České republiky i v rámci celé Evropy. Koncentrace polétavého prachu překračují imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový každý rok po dobu zhruba 100 dní, zatímco povolený počet těchto překročení je 35 dní. Tato situace se dlouhodobě nijak nezlepšuje. Podobná situace panuje i v okolních městech a oblastech.

Zdaleka nejhorší jsou ale koncentrace látky benzo(a)pyren. Tyto koncentrace překračují povolený limit 1 nanogram na metr krychlový po dobu osmi měsíců v roce, a ročním průměrem 7,4 nanogramů na metr krychlový se Karviná řadí na druhé místo nejvíce znečištěných oblastí v České republice, hned po mediálně nejvíce známé oblasti Ostrava-Radvanice (Bartovice). V některých měsících je povolený limit překračován více než dvacetkrát (listopad 2011: 24,1 ng). Tato situace je v porovnání s okolními městy zcela ojedinělá. Karviná se tak nachází ve stínu mediálního zájmu, ale její ovzduší je téměř stejně zdraví škodlivé jako v mediálně známých Radvanicích.

Prokázaný karcinogen a mutagen benzo(a)pyren ovlivňuje mužskou plodnost, zdraví lidského plodu v děloze matky, nemocnost novorozenců, dětskou obezitu. V dlouhodobém hledisku zapříčiňuje výskyt zhoubných nádorových onemocnění.

Jakožto občan Karviné jsem velice znepokojen tímto stavem a chtěl bych Vás požádat o zodpovězení následujících čtyř dotazů:

1. Jaká je koncepce města Karviná pro řešení znečištěného a zdravotně velmi nebezpečného ovzduší? Jaké jsou krátkodobé a jaké jsou dlouhodobé plány k řešení tohoto problému?

2. Jelikož za posledních několik let nedošlo prakticky k žádnému zlepšení kvality ovzduší, jaké jiné a nové kroky, v porovnání s předchozími lety, hodlá město Karviná podniknout?

3. S jakými dalšími institucemi, orgány a celky územní samosprávy město Karviná na této problematice spolupracuje? Jakou formou město Karviná v oblasti znečištění ovzduší spolupracuje s polskou stranou?

4. Jaké jsou závěry aktuálního vyhodnocování příčin znečištěného ovzduší v městě Karviná? Co konkrétně znečištěné ovzduší způsobuje a do jaké míry? Proč jsou koncentrace benzo(a)pyrenu násobně vyšší, než v ostatních oblastech kraje? Jsou v současnosti prováděny nějaké další analýzy příčin znečištěného ovzduší?

Předem děkuji za vaše odpovědi.

Odpovědi magistrátu města Karviná (za magistrát Šárka Swiderová):

Hezký den, níže odpovědi – zčásti je to totiž problematika státu (obce mají malé pravomoci a minimální možnosti), zčásti obce- ale zde opravdu hrajeme roli lobbistů a osvětářů. Zákony této země jsou, jaké jsou…….

Odpověď 1: Město rovná se samospráva má malé možnosti, jak účinně zasáhnout – při kontrole toho, co vychází z komínů domkářům, sice zjistíme to podstatné, ale když nás majitel domu nepustí dovnitř, nic neprokážeme. Platný Zákon o ovzduší sice stanoví, že ekologičtější topení musí každý mít do 10 let a pak nastoupí pokuty, ale to je ještě dlouhá doba. Aktivně podporujeme dotace do výměny kotlů, jsme aktivní v expertní skupině ministra životního prostředí – mimochodem, i tady se slibovalo víc ze strany MŽP, než nakonec v zákonech je…..

Co tedy dělá město samo? Posíláme děti k moři, teď v prosinci těm nejmenším platíme lyžařské kurzy v horách. Desítky miliónů korun ročně jdou do obnovy zeleně a výsadby nové a do opatření chránících aktivně lidi v Karviné před dopady špatného ovzduší – takovým malým příkladem je třeba protihluková a protiprachová stěna při vjezdu do města od Českého Těšína- chrání tamní obytnou zónu. Osvěta, osvěta, osvěta- to je taky naše možnost, ale jestliže si každý z nás neuvědomí, že ničí zdraví svoje a svých dětí, pokud bude házet do kamen doma petky vylepšené benzínem, budeme se v tom točit pořád dokola.

Karviná má dnes vlastní regulační řád pro velké znečišťovatele, kteří nejsou zahrnuti v krajském plánu – týká se teplárny. Jinak zákon reguluje velké znečišťovatele a dopravu. Víte, Poláci nemají žádné limity pro znečišťování , takže se mohlo třeba tenhle víkend stát, že u nás byly naměřeny hodnoty okolo tisíce mikrogramů prachových částic, kdežto Poláci měli dva a více tisíc a bohužel to máme změřeno my i zdravotní ústav- všecko to jde přes hranici k nám. Takže – Mittal není ten problém, polské huti a doly jsou problém, pak naši vlastní domkáři a pak doprava, to máme za změřené a prokázané. Státní zdravotní ústav už dnes aspoň může na polské straně měřit a snad do budoucna prokážeme, že tam je zakopaný pes, ale řešit to musí naše vlády, ne obce.

Odpověď 2: Viz výše, aspoŇ posíláme děti na čistý vzduch a masívně investujeme do zeleně. A osvěta, osvěta, osvěta……….. Víte, my bychom asi moc rádi zveřejnili třeba některé hnusné kouře z komínů soukromých domů, ale – žaloba by nás neminula. Zakázali jsme aspoň spalovat listí vyhláškou.

Odpověď 3: Také viz výše – stát spíše slibuje, ale leccos se už povedlo, s Poláky se snad podaří najít společnou řeč, nejlepší je spolupráce s krajem – kotle, informace pro veřejnost, investice firem do ekologických opatření také díky intervenci kraje.

Odpověď 4: Tak to je dotaz na státní zdravotní ústav, já vám alespoň posílám prezentaci dr. Bílka, kterou měl na našem posledním zastupitelstvu……..

JAB: mé komentáře k těmto odpovědím naleznete v dalším příspěvku

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Karviná: nic nezmůžeme, můžou za to Poláci a domkaři

  1. Pingback: Napsal mi primátor Karviné | JAB

Comments are closed.