Jaké bylo ovzduší v roce 2014? Co čeká JAB dál?

Rok 2014 skončil a bylo by proto vhodné vyhodnotit, zda v něm lidé na Ostravsku a Karvinsku dýchali lepší ovzduší, než v roce předchozím.

Čisté nebe publikovalo jedno takové srovnání, co do počtu dní, kdy se dýchalo špatně. Oproti roku 2013 došlo v tomto směru ke zlepšení na všech Ostravských stanicích kromě jedné. Ale zato ve srovnání s rokem 2012 je to spíš plichta – 3 stanice jsou na tom hůř, 3 lépe, jedna skoro úplně stejně.

Vyrobil jsem si i srovnání statistik průměrných koncentrací. I zde došlo oproti roku 2013 ke zlepšení, a to v průměru o 5 až 6 %. Ke zlepšení došlo navíc na téměř všech stanicích – výjimkou jsou pouze Věřňovice, kde v roce 2013 byla průměrná koncentrace PM10 47 µg/m3 a v roce 2014 48 µg/m3.

Stejně jako minulý rok je třeba upozornit, že to opravdu podstatné – koncentrace PM2.5 a benzo[a]pyrenu budou zveřejněny až kolem června. Jsem skeptický a stejně jako minulý rok si dovolím tipovat, že se nedočkáme žádného znatelného zlepšení. V minulém roce jsem se trefil.

Je to obzvláště smutné v tom, že ta statistika, která je ze zdravotních hledisek nejméně zajímavá – PM10 je k dispozici okamžitě a “je vidět”, ty další dvě už tak vidět nejsou.

Z mnoha různých důvodů si kladu otázku, co dál s tímto blogem. Čísla o ovzduší už jsem zde rozebral ze všech stran, a tento článek je důkazem toho, že pokračovat v tom nemá příliš smysl. Pokaždé opakovat, že se nic nemění, není zajímavé ani pro mne, ani pro čtenáře. Fact-checkingu výroků o znečištění ovzduší se nyní věnuji v rámci Hlídky Barona Prášila, která je pro to lepší platformou, než tento blog. Bohužel i těch výroků je v poslední době málo. O znečištěném ovzduší se nemluví, téma nebaví nejen obyčejné obyvatele, ale začíná bohužel v jistém směru “nebavit” i mne osobně.

Toto malé bědování vás ale nemá opatrně připravit na to, že bych to s tímhle blogem zabalil. Právě naopak.

Chtěl bych vydat několik článků, kde se pokusím o trochu sebereflexe. V první řadě bych se chtěl kriticky vyrovnat se svým blogem. Na množství materiálu, které jsem zde za těch několik let sepsal a shromáždil, jsem docela hrdý. Chtěl bych ale reflektovat to, jaký měl blog cíl, zda se cíl povedl naplnit, a především co se naplnit nepovedlo, v čem byl blog neúspěšný, které myšlenky nebyly dotaženy do konce, jakých chyb jsem se dopustil a jaká omezení potenciál blogu dost snížila.

V další sérií článků bych se rád věnoval nápadům, jak problém znečištěného ovzduší uchopit dál – jaká je ta správná cesta, jak za čistější ovzduší efektivně bojovat.

Jestli se po vydání těchto článků budu potom ještě dál ovzduší věnovat, bude asi hlavně záležet na případné odezvě.

Díky všem čtenářům za dosavadní přízeň! 🙂

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Jaké bylo ovzduší v roce 2014? Co čeká JAB dál?

  1. Pingback: Největší chyby a nedostatky JABu - JABJAB

Comments are closed.