Diskuze s OKD: Výběr toho nejlepšího

Minulý týden proběhla diskuze mezi občany Karviné, především části Staré město, se společností OKD a zástupci města Karviná. Video z celé schůze lze shlédnout zde. V následujícím textu vybírám zásadní argumenty občanů.

1. Privatizace příjmů, socializace nákladů

Velké firmy se někdy chovají tak, že zisky mizí v kapsách jejich vedení, ale případné ztráty hradí někdo jiný – typicky veřejnost. Nezodpovědné banky vyráběly před šesti lety nesplatitelné půjčky, až z toho vznikla světová finanční krize. Zisky zůstaly v kapsách bankéřů, krachující banky bylo potřeba zachraňovat z veřejných peněz.

Společnost OKD se chová již teď podobně, a to ani není potřeba čekat na to, zda se bude realizovat tzv. sociální těžba. Již teď OKD využívá veřejné prostředky – zabezpečení pozemků, které již ve Starém městě vykoupila, teď fakticky zajišťují tamější obyvatelé ve spolupráci s policií. Ta na schůzi deklarovala, že se Starému městu věnuje více než bylo doposud obvyklé – provádí zde pravidelné obchůzky a často sem vyjíždí na zavolání obyvatel. V normální společnosti, pokud nějaký soukromník chce provozovat svůj byznys, tak si zabezpečení a jiná nutná opatření si hradí ze svého, například najmutím bezpečnostní agentury. Policie není od toho, aby se soukromníkům starala o hlídání jejich pozemků. Dobře to popisují sami občané Starého města:

Výborně to komentuje přítomný člen Greenpeace:

OKD zjevně tento přístup není schopna myšlenkově zpracovat, čemuž odpovídá pomýlená reakce jejího vedení – údajně by uvítali, kdyby se změnila legislativa, aby mohli provádět demolice rychleji po výkupu. Proč OKD tento požadavek vznáší na diskuzi s občany Karviné? Mají s tímhle snad nějak pomoci sami obyvatelé? Mají jít za OKD lobovat do Poslanecké sněmovny? Nebo to má udělat vedení města? Nebo snad policie?

2. Někteří nikdy neprodají

Současnou schizofrenní situaci OKD bravurně shrnuje za občany Monika Heisigová. Ponechávám bez komentáře:

3. Město: všechno je krásné, město i budoucnost

Město Karviná svým obyvatelům spousty let namlouvá, jaká je budoucnost se společností OKD skvělá a jaký je skvělý život v městě Karviná. Na tomto setkání začíná být jasně vidět, že takhle tu politiku asi už dál dlouho dělat nepůjde. Nejvíce výmluvné je to v této části:

Především je na videu myslím vidět, že celý problém občané chytili za správný konec – nesmyslné řeči o zaměstnanosti z dílny OKD umějí jasně vyvrátit, umějí jasně a veřejně deklarovat, že nikdy nenechají vykoupit své pozemky, a tedy že nikdy neumožní těžbu, a umějí přivést zástupce města do úzkých v otázce budoucnosti města.

Jen tak dál!

This entry was posted in Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.

4 Responses to Diskuze s OKD: Výběr toho nejlepšího

  1. newman says:

    Skvělý sestřih!

    > Velké společnosti se někdy chovají tak, že zisky mizí v kapsách jejich vedení, ale případné ztráty hradí někdo jiný – typicky společnost.

    Navrhuju: s/společnosti/firmy/

  2. Pingback: Čí zájmy zastupují Karvinští zastupitelé? | JAB

  3. Pingback: Jak se vede politický boj v Karviné | JAB

Comments are closed.